Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Цуранова Оксана Олексіївна. С. В. Смоленський та Новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX - початку XX століть : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Цуранова О. О. С. В. Смоленський та Новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX початку XX століть. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2009.

Уперше у вітчизняному музикознавстві аргументовано розв’язано питання про історичну роль і місце С. Смоленського в Новому напрямі в російській духовній музиці. Предметом дисертаційної роботи стає діяльність С. Смоленського у всій сукупності її складових. Послідовно аналізуються всі доступні перекладення й оригінальний твір композитора, призначені для церковно-співочого вжитку. На основі дослідницьких праць С. Смоленського-медієвіста узагальнена створена ним наукова концепція вітчизняного богослужбового музичного мистецтва. У результаті вивчення документальних і наукових джерел виявлені ключові характеристики виконавської й просвітительської діяльності вченого-музиканта. Визначено принципи педагогічної реформи С. Смоленського, проведеної ним у стінах Московського Синодального училища церковного співу. Висунуті в роботі наукові положення розглядаються на тлі розвитку російської медієвістики й композиторської творчості в галузі культової музики, у зв’язку із чим уточнюються існуючі періодизації.

Публікації автора:

  1. Цуранова О. Штрихи до портрету С. В. Смоленського-педагога / О. Цуранова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 121–131.

  2. Цуранова О. Роль С. В. Смоленского в возрождении древнерусского пения / О. Цуранова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів художньо-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2007. – № 1/3. – С. 104–106.

  3. Цуранова О. А. Исторические концерты Синодального хора как фактор возрождения русской церковно-певческой традиции / О. А. Цуранова // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Мистецтвознав. – Харків. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 18–22.

  4. Цуранова О. С. В. Смоленский – идеолог Нового направления Московской композиторской школы духовной музыки / Оксана Цуранова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2008. – Вип. 22. – С. 82–91.

  5. Цуранова О. Научные опыты С. Смоленского и их роль в становлении отечественной медиевистики / Оксана Цуранова // Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. К., 2009. Вип. 29. С. 10–19.