Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Фоміна Ольга Олександрівна. Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX – початок XXІ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Фоміна О. О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), м. Ялта, 2009.

У дисертації розглядається процес розвитку української школи в Криму з середини ХХ до початку ХХІ століття. Аналізуються проблеми формування теоретико-методологічних основ національної школи в Україні та Криму. Визначено внесок відомих вітчизняних педагогів досліджуваного періоду в теорію та практику розбудови національної освіти в Криму. Розкрито сутність і мету діяльності українських шкіл на сучасному етапі розвитку суспільства, основні протиріччя та принципи подальшого розвитку національної освіти в Криму. Розглянуто проблеми підготовки та перепідготовки кадрів для роботи в українських школах Криму. Розроблено концептуальні основи функціонування української національної школи в поліетнічному Криму.

Публікації автора:

1. Фоміна О. О. Тенденції розвитку педагогічної думки наприкінці ХІХ – початку ХХ століть // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Зб. статей : Вип. 13. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 229–235.

2. Фоміна О. О. Розвиток українських шкіл у Криму (1954–2002 рр.) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Зб. статей : Вип. 17. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 243–249.

3. Фоміна О. О. Розвиток української освіти в Криму з 1991 року // Проблеми освіти : Наук.-метод. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 52. – С. 102–105.

4. Фоміна О. О. Передумови становлення і розвитку українських шкіл у Криму // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Зб. статей : Вип. 16. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 106–113.

5. Фоміна О. О. Проблеми та особливості сучасного стану і майбутнього розвитку українських шкіл у Криму // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Зб. наук. праць : Вип. VII. – Рівне : РВЦ МЕГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 309–317.

6. Фоміна О. О. Українська школа як тип навчального закладу // Професіоналізм педагога. Європейський вибір України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 21–23 вересня 2008 року. Ялта, Крим, Україна. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 5. – С. 127–129.