Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Легун Олена Миколаївна. Розвиток у педагогів орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію у процесі післядипломної освіти : Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 2005. — 200арк. — Бібліогр.: арк. 176-195.Анотація до роботи:

Легун О.М. Розвиток у педагогів орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію у процесі післядипломної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню феномену орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію у педагогічному процесі, розкриттю його змісту, виявленню якісних сторін суб'єкт-суб'єктної взаємодії.

Проаналізовано сучасний стан досліджень з проблем спілкування та взаємодії у педагогічному процесі, виявлено характеристики орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію педагога і учня. Досліджено психологічні умови розвитку у педагогів орієнтації на суб'єкт-суб'єктну взаємодію у навчально-виховному процесі; проведено порівняльний аналіз в цьому плані традиційних лекційно-практичних методів навчання з інтерактивними, зокрема, соціально-психологічним тренінгом.

Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження, інтерпретація самозвітів педагогів доводить, що діалогічні особистісні якості педагога, його орієнтацію на суб'єкт-суб'єктну взаємодію можна успішно розвивати засобами активного соціально-психологічного навчання, зокрема, за допомогою соціально-психологічного тренінгу партнерського спілкування.