Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


280. Растригіна Алла Миколаївна. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX - першої половини XX століття: дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський національний університет імені Т.Шевченка, Київ, 2004.

У дисертації науково обґрунтовано концепцію педагогіки свободи як особливого напряму гуманістичної педагогіки, що базується на інваріантних принципах вільного виховання і розглядає теоретичні та практичні засади розвитку внутрішньої свободи особистості, її суб’єктності, самосвідомості, здатності до свідомого і відповідального самовизначення, самостійного вибору та реалізації власного життєвого шляху. На основі узагальнення ідей вільного виховання виділена система інваріантних принципів, які складають концептуальну основу педагогіки свободи, розроблено параметричну модель типів виховного середовища, в якій локалізовано педагогічні позиції провідних представників теорії вільного виховання. У контексті педагогіки свободи розроблена модель виховного простору вільного самовизначення особистості, описані її компоненти (просторово-предметний, соціально-психологічний, організаційно-педагогічний) та умови ефективної реалізації. Розширені та уточнені наукові уявлення про внутрішню свободу як мету виховання особистості, доведено можливість ефективного застосування основоположних принципів педагогіки свободи в сучасних виховних системах.