Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Першукова Оксана Олексіївна. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002. - 220 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 162-185.Анотація до роботи:

Першукова О.О. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

Дослідження присвячено проблемі розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови (СКК ЗНІМ) в європейській шкільній освіті. Проаналізовано історичний розвиток СКК ЗНІМ у контексті європейської шкільної освіти, визначено основні підходи до його формування в минулому та на сучасному етапі. Розроблено концептуальну модель СКК ЗНІМ для європейських країн.

Розкрито суть сучасної стратегії країн європейського континенту в галузі навчання іноземних мов. Проаналізовано досвід структурування й форми реалізації СКК ЗНІМ у країнах Європи на сучасному етапі. Внесено пропозиції щодо вдосконалення соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в сучасній українській школі.

Публікації автора:

  1. Першукова О.О. Вивчення іноземних мов у середніх школах країн Центральної та Східної Європи // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С.123 – 129.

  2. Першукова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення іноземних мов у Європі // Іноземні мови – 1999. – № 4. – С.16 –20.

  3. Першукова О.О. Ігри на заняттях з іноземної мови в дитячому садку // Дошкільне виховання. – 1999. – № 9. – С. 12 – 13.

  4. Першукова О.О. Європейська багатомовність в освіті // Шлях освіти. – 2000. – №4. – С. 24 – 26.

  5. Першукова О.О. Вивчаємо іноземну мову, прилучаючись до культури народу // Дошкільне виховання. – 2000. – №8. – С. 20 – 21.

  6. Першукова О.О. Ігри, вірші та скоромовки на занятті з іноземної мови //Дошкільне виховання. – 2000. – №10. – С. 16 – 17.

  7. Першукова О.О. Рольова гра на заняттях з іноземної мови //Дошкільне виховання. – 2001. – №10. – С. 18 – 19.

  8. Першукова О.О. Навчання іноземних мов у країнах Європи //Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 23 – 24 бер. 1999 р. – К.: Пед. думка, 1999. – С.120 – 121.

  9. Першукова О.О. Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов у країнах Європи // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 28 – 30 бер. 2000 р. – К.: Пед. думка, 2000. – С. 57 – 58.

10. Першукова О.О. Інтеграція змісту зарубіжних та вітчизняних підручників з іноземної мови у контексті потреб української освіти. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – К.: Комп'ютер у школі та сім'ї, 1999. – С. 140 – 142.

11. Першукова О.О. Історичний розвиток підходів до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 6 бер. 2001 р. – К.: Пед. думка, 2001. – С. 23 –24.