Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Собченко Тетяна Миколаївна. Розвиток природничої освіти у початковій школі в історії педагогічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Собченко Т.М. Розвиток природничої освіти у початковій школі в історії педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації представлено ґенезу природничої освіти, узагальнено науково-педагогічні погляди і внесок провідних учених другої половини ХІХ – початку ХХ століття у природничу освіту молодших учнів; обґрунтовано етапи розвитку природничої освіти в Україні досліджуваного періоду (1852-1870 рр. – етап відновлення природознавства в початкових класах, інтенсивного розвитку теоретичних засад природничої освіти, шляхів її реалізації у практиці; 1871-1900 рр. – етап вилучення природознавства з початкової школи, активної діяльності представників громадсько-педагогічного руху за його відновлення; науково-методичного обґрунтування здійснення природничої освіти; 1901-1920 рр. – етап поновлення початкової природничої освіти, критики стану шкільного природознавства вченими, педагогами, їх боротьби за підвищення рівня природничої освіти учнів).

Досліджено досвід (науково-методичне підґрунтя, форми, методи, засоби) здійснення природничої освіти в початковій школі другої половини ХІХ – початку ХХ століття.