Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Авраменко Валентина Іванівна. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець XIX - початок 1930-х XX століття): дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Авраменко В.І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ ст. – початок 1930-х рр. ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

У дисертаційному дослідженні науково проаналізовано генезу навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ – початок 1930 рр. ХХ ст.). У дисертації розкрито провідні етапи розвитку навчальної термінолексики (кінець ХІХ – початок ХХ ст., 1917 – 1920, 1920 – 1933 рр.) та виявлено основні тенденції розвитку навчальної термінологічної лексики в освітньому процесі зазначеного періоду.

Висвітлено особливості становлення української термінолексики предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів. Визначено роль і значення єдиної уніфікованої термінології у прогресивному поступі національної освіти, зроблено висновки про можливість використання набутого досвіду в практиці вітчизняної школи. Це дасть змогу уникнути помилок при перегляді, заміненні та оновленні наукових і шкільних термінів на сучасному етапі їх розвитку та в перспективі.

Публікації автора:

  1. Авраменко В.І. Розвиток навчальної термінологічної лексики період УНР // Рідна школа. – 2001. - № 2. – С.71-74.

  2. Авраменко В.І. Проблеми розвитку термінологічної лексики в освітньому процесі в період 1905-1917 рр. // Рідна школа. – 2001. - № 3. – С.74-76.

  3. Авраменко В.І. Становлення української навчальної термінолексики (1920 – початок 1930 рр.) // Шлях освіти. – 2002. - № 2. – С.51-53.

  4. Авраменко В.І. З історії становлення навчальної термінологічної лексики // Проблеми сучасного підручника: Збірник наукових праць. – К.: Пед. думка, 2002. – С.63-64.

  5. Авраменко В.І. Навчальна роль терміна в культурно-освітній концепції І.Огієнка. // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск “До витоків становлення української педагогічної науки” / В.Г.Кузь (гол. ред.) та ін.. – К.: Науковий світ, 2002. – С.253-255.