Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Стельмах Світлана Степанівна. Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ ст : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Стельмах С.С. Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню процесів становлення та розвитку художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ ст., обґрунтуванню можливостей творчого використання цього досвіду в сучасних умовах. У роботі виявлено провідні ідеї світової реформаторської педагогіки першої половини ХХ століття; установлено рецепцію ідей реформаторської педагогіки галицькою педагогічною думкою у першій половині ХХ століття; визначено місце, роль і значення художньо-естетичного виховання учнівської молоді у контексті світової та галицької реформаторської педагогіки; в порівняльно-історичному аспекті здійснено концептуальний виклад проблеми художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ століття і в сучасній школі.

Публікації автора:

  1. Стельмах С.С. Місце та зміст естетичного виховання у навчально-виховному процесі українських навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / С.С.Стельмах // Людинознавчі студії: зб. наукових праць ДДПУ. – Вип. 9. – Дрогобич: Вимір, 2004. – С. 60 – 69.

  2. Стельмах С.С. Зміст та особливості викладання образотворчого мистецтва у навчально-виховних закладах України початку ХХ століття / С.С.Стельмах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – № 1. – Тернопіль, 2005. – С.74 – 78.

  3. Стельмах С.С. Естетичне виховання шкільної молоді Галичини у міжвоєнний період: зб. наукових праць ДДПУ / С.С.Стельмах // Людинознавчі студії: зб. наукових праць ДДПУ. – Вип. 13. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 115 – 124.

  4. Стельмах С.С. Теоретико-методологічна основа художньо-естетичного виховання учнівської молоді Галичини у першій половині ХХ століття. / С.С.Стельмах // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 8 (31) серпень. – Дрогобич, – 2007. – С.99 – 102

  5. Стельмах С.С. Вплив ідей реформаторської педагогіки на розвиток української педагогічної думки в Галичині у першій половині ХХ століття. / С.С.Стельмах // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – № 36. – Житомир, 2007. – С. 127 – 130.

  6. Стельмах С.С. Галицькі педагоги першої половини ХХ століття про роль художньо-естетичного виховання у всебічному розвитку особистості // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 23. – Львів, 2008. – С. 246 – 252.

  7. Стельмах С.С. Діяльність Софії Русової у контексті реформаторської педагогіки Галичини першої половини ХХ століття: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. [Етнос. Культура. Нація.] / С.С.Стельмах // Етнос. Культура. Нація. – Вип. V. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 550 – 555.