Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Піддубна Світлана Максимівна. Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Піддубна С.М. Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

Досліджується проблема змісту етно-конфесійної специфіки розвитку християнської писемної культури на теренах України. Обґрунтовується етно-конфесійна специфіка християнської писемної культури в Україні як певного культурного процесу, який дозволяє прослідкувати зміни у часі й стані таких об’єктів писемної культури, якими є християнська православна патристика, ораторська, агіографічна, паломницька література, полемічні, повчальні твори, а також твори художньої літератури, в яких наявна християнська символіка. Показані історичні шляхи Священного Писання в українській писемній культурі та визначені його найважливіші віхи.

Визначені етно-конфесійні прояви формування української писемної культурної традиції у християнській літературі, які вплинули на формування менталітету як сфери певних моральних, соціально-психологічних орієнтацій, що складають специфіку світовідчуття, сприймання та світобачення українського народу на певних історичних етапах його розвитку.

Виявлені етно-конфесійні прояви біблійних мотивів і символів у сучасній українській художній літературі, які несуть велике моральне навантаження й застосовуються авторами літературних творів для того, щоб акцентувати увагу читача на етичному аспекті твору, щоб викликати відповідну реакцію моральної свідомості адресатів їх літературного звернення.