Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Чепіга Лада Петрівна. "Розвиток Я-концепції у підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі" : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2002.Анотація до роботи:

Чепіга Л. П. Розвиток Я-концепції в підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – вікова і педагогічна психологія. – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, 2002.

Дисертація присвячена питанням впливу засобу організації учбової діяльності в початковій школі на розвиток Я-концепції особистості в підлітковому віці. У дисертації виявлені специфічні розходження в структурі і механізмах формування Я-концепції, а також у протіканні підліткової кризи самосвідомості в учнів, які навчалися в початковій школі за системою Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова, порівнянно з учнями, які навчалися за традиційною системою викладання. Результати роботи свідчать, що становлення дитини як суб’єкта учбової діяльності (в умовах спеціального формування учбової діяльності в початковій школі) істотно впливає на розвиток Я-концепції в підлітковому віці. Встановлені закономірності можуть бути використані для удосконалення навчально-виховного процесу; психокорекційної роботи з підлітками; а також у підготовці вчителів і психологів.

Публікації автора:

 1. Чепига Л. П. Учебная деятельность как фактор формирования уважения к себе в подростковом возрасте // Вісн. Харк. ун-ту. – 1998 . – № 419. – С. 172–178. – (Сер. Психологія).

 2. Чепига Л. П. Динамика отношения к себе подростков шестых-седьмых классов, обучающихся по системе развивающего обучения // Вісн. Харк. унт-у. – 1999. – № 439. – С.179–183. – (Сер. Психологія, Політологія). – Ч.3.

 3. Чепига Л. П. Особенности самоотношения подростков, обладающих различным социальным статусом в школьном коллективе // Вчен. зап. Харк. гуманіт. ін-ту Нар. укр. акад. – 1999. – Т.5. – С.233–241.

 4. Чепига Л. П. Влияние типа обучения на формирование отношения к собственной личности в подростковом возрасте // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 456. – С.19–22. – (Сер. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова). – Ч. 2.

 5. Чепига Л. П. Специфика самоотношения учащихся 6-х классов в зависимости от способа организации учебной деятельности подростков // Вчен. зап. Харк. гуманіт. ін-ту Нар. укр. акад. – 2000. – Т.6. – С. 201–206.

 6. Чепига Л. П. Виды Я-концепции подростков, обучающихся по системе Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 483. – С.176–182. – (Сер. Психологія).

 7. Чепіга Л. П. Становлення Я-концепції підлітків у навчальній діяльності // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 493. – С. 47–50.– (Сер. Психологія).

 8. Чепига Л. П. Особенности Я-концепции в подростковом возрасте в зависимости от способа организации учебной деятельности в начальной школе: Учеб. пособие. / Нар. укр. акад. – Х., 2001. – 44 с.

 9. Чепига Л. П. Содержание образа Я в подростковом возрасте в зависимости от условий обучения в начальной школе // Вісн. Харк. ун-ту. – 2001. – № 517. – С.195–203. – (Сер. Психологія).

 10. Чепига Л. П. Влияние способа организации учебной деятельности на формирование Я-концепции младшего подростка // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение: Материалы V науч.-практ. конф. учителей, Харьков, 25 апр. 1998 г. – Х., 1998.– С. 32–33.

 11. Чепига Л. П. Специфика кризиса становления Я-концепции подростков в зависимости от способа организации учебной деятельности // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение: Материалы VII науч.-практ. конф. учителей, Харьков, 22 апр. 2000 г. – Х., 2000. – С.17–18.