Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Слюсаренко Андрій Віталійович. Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках XX ст. - початку XXI ст. : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національна академія оборони України. — К., 2005. — 240арк. — Бібліогр.: арк. 184-204.Анотація до роботи:

Слюсаренко А. В. „Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках ХХ ст. – початку ХХІ ст.” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2005.

На основі аналізу опублікованих документів та статистичних матеріалів в дисертації досліджується процес розвитку форм і способів збройної боротьби в війнах у зоні Перської затоки у 90-х роках ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Основну увагу приділено факторам, що вплинули на застосування військ, а також питанням розвитку форм і способів збройної боротьби. Розкриваються характерні риси і особливості проведення повітряно-наступальних операцій та повітряно-наземних наступальних операцій в специфічних умовах збройної боротьби.

Публікації автора:

Слюсаренко А. В. Особливості розвитку форм і способів збройної боротьби в операції “Лис пустелі” // “Локальні війни сучасності”. – Київ, Інститут історії України НАН, 2004. – 18 – 33;

Слюсаренко А. В. Економічні причини війн у зоні Перської затоки та Іраку наприкінці ХХ та початку ХХІ ст. // Воєнні конфлікти другої половини ХХ ст. – Київ, Інститут історії України НАН за 2004. – 39 – 49;

Слюсаренко А. В. Вплив фізико-географічних умов на розвиток форм і способів збройної боротьби в зоні Перської затоки (1990 – 1991 рр.) // Воєнна історія. - №2. – 2003. – С. 72 – 77.

Слюсаренко А. В. Особливості проведення психологічних операцій в зоні Перської затоки (1990 – 1991 рр.) та в Іраку (2003 р.) // Збірник наукових праць. – №3 (40). – 2004. – С. 60 – 68.

Слюсаренко А. В. Війна в зоні Перської затоки в 1991 р. // Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ – початку ХХІ століть: навчальний посібник. – К.: НАОУ, 2004. – С. 5 – 44.