Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


7. Іваночко Уляна Ізяславівна. Розвиток архітектурно-планувальної структури міст Галичини в умовах урбанізаційного процесу 1772-1918 рр.: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2004. : 2 табл.Анотація до роботи:

Іваночко Уляна Ізяславівна. Розвиток архітектурно-планувальної структури міст Галичини в умовах урбанізаційного процесу 1772-1918 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2004.

Дисертацію присвячено виявленню передумов і визначенню закономірностей та особливостей розвитку архітектурно-планувальної структури міст Галичини у контексті урбанізаційного процесу 1772-1918 рр. На основі численних джерел і вибраної методики проведено класифікацію міст Галичини, визначено темпи їх зросту і групу міст, які в досліджуваний період отримали імпульс розвитку і де були втілені нові теоретичні концепції проектування. Встановлено вплив на розвиток архітектурно-планувальної структури міст тенденцій, що сформувалися в Європі наприкінці XVIII–поч. XX ст. Висновки роботи можуть бути використані при проведенні комплексної реконструкції міст з врахуванням їх класифікації щодо містобудівної типології історико-архітектурної спадщини з метою виділення історичних містобудівних комплексів та елементів планувальної структури для подальшої їх охорони.