Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Тучинська Тетяна Ігорівна. Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Тучинська Т.І. Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за фахом 17.00.03 – музичне мистецтво. — Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури і туризму України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена проблемі розуміння музичного тексту у теоретико-інформаційному аспекті. Теоретико-інформаційний підхід до однієї із ключових проблем музичного мистецтва — проблеми розуміння музичного тексту — здійснений шляхом формалізації процесу розуміння на основі застосування комбінаторних методів та теорії фреймів за допомогою програм алгоритмічної композиції. Запропонована спроба формалізації процесу розуміння музичного тексту і фреймового підходу до проблеми моделювання композиторського стилю В. Сильвестрова; створена програма алгоритмічної композиції, здатна генерувати музичні тексти в заданому стилі з використанням стохастичних та комбінаторних принципів.

Розглянуте в дисертації комп'ютерне програмування в галузі аналізу і синтезу звукових елементів і музичних композицій розкриває глибинні механізми процесів музичного мислення і феномена «розуміння» в процесі сприйняття музичного твору.

Публікації автора:

  1. Тучинська Т. І. Стабільні теми в творчості В. Сильвестрова 70-80 років // Київське музикознавство. Вип. 2. — Проблеми музичної інтерпретації. [зб. статей] / Т. І. Тучинська. — К., 1999. — С. 110 – 123.

  2. Тучинская Т. И. О процессе понимания текста музыкального произведения // Науковий Вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 21. — Музичний твір як творчий процес: [зб. статей] / Т. И. Тучинская. — К., 2002. — С. 26 – 31.

  3. Тучинская Т. И. Пространство и время в музыке В. Сильвестрова // Науковий Вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип. 25. — Час. Простір. Музика. — Зб. статей / Т. И. Тучинская. — К., 2003. — С. 162 – 166.

  4. Тучинська Т. І. Проблема розуміння музичного тексту в сучасній науці // Науковий Вісник НМАУ ім. П. Чайковського. Вип. 36. Книга 1. — Українська та світова музична культура: сучасний погляд: [зб. статей] / Т. І. Тучинська. — К., 2005. — С. 121 – 125.

  5. Тучинская Т. И. Процесс музыкального смыслообразования как объект компьютерного моделирования // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. — Вип. 60. — Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення: [зб. статей] / Т. И. Тучинская. — К., 2006. — С. 106 – 114.

  6. Тучинская Т. И. Системы алгоритмической композиции: принципы и их реализация // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — Вип. 72. — Музично-творчий процес: наукові рефлексії: [зб. статей] / Т. И. Тучинская. — К., 2008. — С. 135 – 145.