Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Лау Габрієлє. Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005.Анотація до роботи:

Лау Г. «Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання». – Рукопис.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2005.

Дисертація присвячена розробці нових завадостійких та інваріантних до умов освітлення, похибок та спотворень приймача, математичних методів і алгоритмів ідентифікації кольору для обробки зображень в об’єктно-орієнтованих вбудованих системах розпізнавання. Запропоновано аналітичні залежності для встановлення впливу освітлення і спотворень приймача на зображення з метою вибору інформаційного критерія, який зводить такий вплив до мінімуму. Розроблено новий метод визначення приналежності пікселів зображення інформаційному фрагменту, описаному одночасно в площині зображення і в площині кольору. На основі розробленої аналітичної моделі та впровадження механізму конкуренції для випадку належності піксела декільком інформаційним фрагментам, створено ряд алгоритмів кольорового фільтрування (селекції) пікселів на поверхні зображення. Створено програму кількісної оцінки площ складових компонентів кольорових металографічних зразків, яка реалізує розроблені алгоритми. Проаналізовано можливість застосування розроблених алгоритмів у вбудованих системах розпізнавання на базі МОЕМС та розроблено архітектуру такої мікропроцесорної системи.

Публікації автора:

  1. Русин Б.П., Іванюк В.Г., Лау Г., Довгуник В.М., Корній В.В. Комп’ютерна кількісна оцінка фазового складу матеріалу за кольоровим металографічним зображенням. //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – Т.40, №5, 2004. – С.77-80.

  2. Іванюк В.Г., Капшій О.В., Косаревич Р.Я., Лау Г. Інформаційна оцінка і виділення фрагментів кольорових зображень. //Радиоэлектроника и информатика, № 3(28), 2004. – С. 122-125.

  3. Іванюк В.Г., Лау Г., Лобур М.В. Розробка завадостійких алгоритмів оцінки компонентів кольорових зображень. //Вісник НУ “Львівська політехніка” „Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”, № 487, 2005.– С. 22-30.

  4. Lobur M., Ivanjuk V., Kapshiy O., Lau G. Filtration of Color Images using Distance and Corner Criteria. //Матеріали Міжнар. наук.-техн. конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій комп’ютерної інженерії" TCSET’2004 (лютий 2004): Львів, НУЛП, 2004. – С. 252.

  5. Иванюк В.Г., Лобур М.В., Лау Г. Распознавание компонентного состава по изображению. //Материалы IV Междунар. научно – методической конф. “Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века” (ноябрь 2004): Минск, БГУИР, 2004.– С. 444-447.

  6. Ivanyuk V., Kapshiy O., Lau G., Lobur M. Quantizer error of image processing systems. //Proceedings of the VIII-th International Conference CADSM’2005 “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, February 2005, Lviv-Polyana, Ukraine. – P. 437-438.

  7. Lau G., Lobur M., Al-Kelani F. Increasing of information degree defense with using of multimodal biometry. //1-st Int. Conf. of Young Scientists “Perspective technologies and methods in MEMS design” (May 2005), Poliyana, Ukraine. – P. 38-39.

  8. Tymoshchuk P., Lobur M., Denysyuk P., Lau G. Parametric synthesis of mathematical model of the analog WTA neuron network of second order by genetic algorithms. //1-st Int. Conf. of Young Scientists “Perspective technologies and methods in MEMS design” (May 2005), Poliyana, Ukraine.– P. 67-71.

  9. Lobur M., Lau G. Systems of recognition of structure component using color image. //1-st Int. Conf. of Young Scientists “Perspective technologies and methods in MEMS design” (May 2005), Poliyana, Ukraine.– P. 85-86.