Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Обчислювальні машини, системи та мережі


Райд Фатхі Різігалла Сахавне. Розробка методів і комп'ютерних засобів ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах контролю доступу : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2006.Анотація до роботи:

Райд Фатхі Різігалла Сахавне. Розробка методів і комп’ютерних засобів ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах контролю доступу - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

Дисертацію присвячено створенню методу ідентифікації людини за зображенням її долоні з метою використання в системах контролю доступу. Для досягнення поставленої мети використано метод аналізу кругової гістограми, розроблено метод визначення опорних точок моделі ознак, розроблено систему ознак для ідентифікації, які є інваріантними до афінних перетворень, що дало можливість зменшити вартість та покращити функціональність системи.

Результати тестування розроблених та реалізованих методів та алгоритмів показали ефективність їх використання в задачах ідентифікації.

Публікації автора:

1. Райд Сахавне Фатхи, Кисиль Б.В, Русин Б.П Система розпізнавання зображень на основі опорних точок алгебраїчними методами, що грунтуються на обчисленні оцінок // Радіоелектроніка те телекомунікації : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2004. -№ 508. – С.127-131.

2. Райд Фатхи Сахавне. Моделювання нейронних мереж для реалізації алгоритмів розпізнавання // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2004. -№ 522. -C.202-206.

3. Лобур М.В., Райд Фатхи Різігалла Сахавне, Лисак Ю.В. Алгоритми розпізнавання долоні людини, інваріантні до афінних перетворень // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. - 2005. - № 31. - С.96-107.

4. Lobur M.V., Raed Fathi Riziqalla Sahawneh. Realization of algorithms of recognition in neuron networks // Proceedings of the 1st International Conference of Young Scientists MEMSTECH 2005. - Lviv – Polyana. - 2005. - P. 75-76.

5. Raed Sahawneh. Recognition algorithms of the person palm invariant to affine transformation // Proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005. - Lviv – Polyana, 2005. - P.432-433.

6. Лобур М.В., Райд Фатхи Сахавне, Лисак Ю.В. Попередня обробка зображень долоні руки людини в системі розпізнавання // III International Conference on Optoelectronic Information Technologies. PHOTONICS-ODS 2005. - Vinnytsia, VNTU, 2005. – P. 76-79.

7. Lobur M, Raed Sahawneh, Ahmad Al Khateb. Information features of palms images used for palm’s recognition // Proсceedings of the International conference TCSET’2004.- Lviv-Slavsko, - 2004. - P.251-251.