Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Звонарьова Ольга Віталіївна. Розповсюдження імпульсу тиску в в'язкопружній оболонці з рідиною : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / НАН України; Інститут гідромеханіки. - К., 2005.Анотація до роботи:

Звонарьова О. В. Розповсюдження імпульсу тиску в в’язкопружній оболонці з рідиною. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. – Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, Київ, 2005.

Дисертація містить результати теоретичних досліджень задач гідропружності на основі більш складних реологічних моделей, які враховують як в’язкопружність оболонки, так і в’язкість, і стискуваність рідини, такі, як стик оболонок або наявність закупорки. Проведено порівнювальний аналіз результатів поширення нестаціонарних хвиль в напівнескінченій оболонці з рідиною при різних умовах на торці, з якого видно, що різні крайові умови на торці оболонки значно впливають на якісні та кількісні характеристики системи оболонка-рідина. Проведено детальне дослідження впливу фізичних параметрів моделі на поширення нестаціонарних хвиль при заданому імпульсі тиску. Аналітичні і чисельні розв’язки одержані методом інтегральних перетворень. Результати мають теоретичне і практичне значення в біомеханіці, машино- і суднобудуванні та ін.

Публікації автора:

1. Мирончук М.В., Звонарева О.В. , Щепец Н.Н. Распространение поверхностных волн в жидкости и в упругой оболочке, заполненной жидкостью // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. – К.: Ин-т математики НАНУ. – 1998.-С.156-158.

2. Селезов И.Т., Звонарева О.В. Распространение импульса в упругой цилиндрической оболочке, заполненной вязкой жидкостью // Динамические системы.- Вып. 14- 1998, – С. 156-158.

3. Selezov I.T., Zvonareva O.V. Modelling of transient hydroelastic waves in a fluid – filled cylindrical shell // Доповіді HAH України. – 1999 -№7.-С.66–71.

4. Селезов И.Т., Звонарева О.В. Распространение неустановившихся гидроупругих волн в полубесконечной кусочно–постоянной цилиндрической оболочке с жидкостью // Динамические системы. Вып.15. –1999. – С. 67 – 73.

5. Селезов И.Т., Звонарева О.В. Распространение импульса давления в цилиндрической оболочке с жидкостью при различных условиях закрепления // Математичні методи та фіз.-мех. поля, 2003, 46, №2.–С.12–16.

6. Селезов И.Т., Звонарева О.В. Распространение импульса в цилиндрической оболочке с жидкостью при наличии закупорки // Динамические системы, 2004, вып.18. – С. 75 – 83.

7. Селезов И.Т., Звонарева О.В. Распространение неустановившихся гидроупругих волн в полубесконечной цилиндрической оболочке со вставкой //Прикладна гідромеханіка. – 2004. Т.6 (78), №2.-С. 65-70.

8. Avramenko O.V., Selezov I.T., Zvonareva O.V. Analysis of water waves over a transition // Тезисы докладов украинской конференции “Моделирование и исследование устойчивости систем” – Киев. – 1995.-С.2.

9. Selezov I., Fratamico G., Pallottі G., Pettazzoni P., Zvonareva O. Heart pulse propagation through a blood vessel anastomosis. Proc. of the European Medical & Biological Engineering Conf., EMBEC 99, Part 1, Vienna, Austria, Nov. 4-7, 1999, In J. Medical & Biological Engineering & Computing, 1999, 37, Suppl.2, 588-589.

10. Selezov I.T., Zvonareva O.V. Propagation of pressure pulse in hydroelastic system // Theses Int. Conf. “Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation”.- Kiev.- 2001. – Р.357.

11. Селезов І., Авраменко О., Звонарьова О. Поширення хвиль у кусково-неоднорідній циліндричній оболонці з рідиною // Зб. „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, 6 міжнар. Конф., Львів, 26-29 травня 2003.-С. 367-369.

12. Селезов І., Звонарьова О. Поширення пульсових хвиль в кровоносних судинах // Зб. „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, 6 міжнар. Конф., Львів, 26-29 травня 2003.-С. 369-371.