Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Шаров Павло Юрійович. Розподіл густини матерії та значення деяких космологічних параметрів на основі пекулярних швидкостей плоских галактик : Дис... канд. наук: 01.03.02 - 2008.Анотація до роботи:

Шаров П. Ю. Розподіл густини матерії та значення деяких космологічних параметрів на основі пекулярних швидкостей плоских галактик. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2007.

Дані про пекулярні швидкості RFGC галактик були використані для відновлення розподілу густини матерії, що включає темну, на масштабах до 75 h-1 Мпк із використанням методу POTENT. Отримана картина трьохвимірного розподілу густини представлена в 9-ти перерізах. В розподілі виділяються основні відомі деталі великомасштабної структури. Розподіл густини в супергалактичній площині добре співпадає із розподілами, отриманими іншими авторами за даними про пекулярні швидкості галактик каталогу Mark III та вибірки SFI за методами POTENT та фільтр Вінера. Оцінені надлишкові маси Великого Атрактору та надскупчень галактик в сузір’ях Персей–Риби та Волосся Вероніки добре співпадають з результатами інших авторів. Достовірність знайденого невідомого атрактору, розташованого перпендикулярно супергалактичній площині, потребує подальшої перевірки.

За даними про пекулярні швидкості RFGC галактик отримані оцінки космологічних параметрів m та s8. Результат представлений у вигляді 1s-, 2s-, 3s-довірчих областей в площині m, s8. Вузькість 1s-довірчої смуги призводить до сильної кореляції між значеннями m та s8. Одержані результати узгоджені із багатьма альтернативними оцінками.

Проведено порівняння радіальних компонент полів швидкостей колективного руху галактик із каталогів RFGC та Mark III. Показана схожість їх великомасштабних рухів та достатній ступінь схожості дрібномасштабних рухів.

Рис. 9. Обмеження на m, 8 за Сельяк та ін. [18], накладене на рис. 7. Відмітки 3 та 4 відповідають 68%- та 95%-вому контурам довірчої ймовірності, отриманим за даними WMAP про анізотропію фонового мікрохвильового випромінювання та за кластеризацією SDSS галактик. Відмітки 1 та 2 відповідають 68%- та 95%-вому контурам, отриманим за цими даними, а також за даними про «біас» галактик SDSS, наднові зорі та Ly- ліс.

В дисертаційній роботі дані про пекулярні швидкості тонких спіральних галактик, що орієнтовані з ребра, із каталогу RFGC, взяті із списків [13, 14], були оброблені для отримання інформації про розподіл густини матерії, включаючи темну, на відстанях до 75 h-1 Мпк та оцінки величин космологічних параметрів m та s8. Крім того, поле пекулярних швидкостей RFGC галактик порівнювалось із полем пекулярних швидкостей галактик каталогу Mark III. Вперше отримані наступні результати.

На основі даних про пекулярні швидкості RFGC галактик відновлено розподіл густини матерії, включаючи темну, на відстані до 75 h-1 Мпк (рис. 4–8); він добре узгоджується із попередніми результатами, зокрема, тими, що були отримані за даними каталогу Mark III (рис. 3). Розподіл густини матерії приблизно відповідає розподілу світлої, відстеженому за даними інфрачервоних джерел IRAS. Оцінено надлишкові маси основних атракторів: Великий Атрактор (1.43 h-11015 M), Персей–Риби (4.43 h-11015 M), Волосся Вероніки (0.24 h-11015 M).

На основі даних про пекулярні швидкості RFGC галактик оцінено космологічні параметри m та s8: , та , для двох різних типів апроксимації. Незважаючи на обмежену точність отриманих обмежень, їх значення дозволили переконатися в узгодженості оцінок, одержаних різними шляхами. Дані обмеження на космологічні параметри були також використані в 2007 р. С. Парновським для отримання оцінки важливої комбінації .

Показана схожість радіальних компонент полів швидкостей великомасштабних колективних рухів галактик каталогів Mark III та RFGC.