Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Теорія та історія державного управління


Намчук Віктор Антонович. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави.- Дисертація канд. наук з держ. упр.: 25.00.01, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х, 2013.- 203 с.