Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Теорія та історія культури


7. Васильєва Лариса Леонідівна. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004.Анотація до роботи:

Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 – Теорія і історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2004.

У дисертації досліджено як цілісне музичне та соціальне явище рок-музику – жанрову сферу масової музики та масової культури другої половини ХХ століття.

Проблематика дисертації зосереджена на hard-and-heavy – одному з субжанрів рок-музики, що сконцентрував у собі її художню сутність – осмислення негативних тенденцій дійсності та суперечностей духовного стану молоді другої половини ХХ століття.

Рок, на відміну від інших складових сучасної масової музики (поп-музики, джазу), безпосередньо наснажений імпульсами реального життя (потужність, агресивність, приголомшуючі шуми, людська самотність), а його “важкий” субжанр сформував художні нормативи, здатні адекватно втілити життєвідчуття сучасної людини.

Історія рок-музики переконує, що означений субжанр став кульмінаційним етапом її розвитку, еволюціонуючи протягом останньої третини ХХ паралельними шляхами – інтенсивно та екстенсивно: посилюючи різними засобами потужність та агресивність звучання і синтезуючись з різними жанрами сучасної масової та академічної музики.

Перспективи розвитку “важкого” року як явища художньої культури пов’язані з його здатністю бути музичним еквівалентом сучасного міського життя, активно взаємодіяти з іншими музичними жанрами, періодично повертаючись до своїх блюзових витоків.

Публікації автора:

  1. Васильєва Л.Л. Про використання сучасної масової музики в курсі аналізу музичних творів / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 3 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2000. – 132с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 30 - 43.

  2. Васильєва Л.Л. Про місце масової музики в культурі другої половини ХХ століття / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 4 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2000. – 150с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 34 - 47.

  3. Васильєва Л.Л. Про мовні аналогії з Й.С.Бахом січасного хеві-металу (на прикладі творчості гурту «Металіка») / Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 6 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2000. – 121с. – Серія “Мистецтвознавство”. – С. 30 - 35.