Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Гудзь Наталія Вікторівна. Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу : Дис... канд. наук: 16.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Гудзь Н.В. Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню росту і розвитку клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу.

Встановлено, що клоакальна сумка постійно виявляється у качок віком від однієї до 270 діб. У птиці віком 300 діб вона трапляється у 25% особин, а в 330-добової – відсутня.

Форма клоакальної сумки качок віком від однієї до 150 діб видовжено-овальна, а в старших – спицеподібна.

Ріст клоакальної сумки качок закінчується у їх 60-добовому віці.

У слизовій оболонці клоакальної сумки качок віком від однієї до 180 діб виявлені структурно-функціональні одиниці, які показують, що цей орган поєднує в собі функції центрального і периферичного органів імуногенезу.

Формування клоакальної сумки як центрального органа імуногенезу не завершується з вилупленням качок. Її структурно-функціональні одиниці (лімфоїдні вузлики першої групи) утворюються до 30-добового віку птиці, а свого максимального розвитку досягають у 60–90 діб.

У складі паренхіми клоакальної сумки качок виявлені клітини, які не тільки створюють мікрооточення для розвитку лімфоцитів, а й клітини В-лімфоцитопоезу, гранулоцити, макрофаги та плазмоцити.

Ознаки інволюції клоакальної сумки починають виявлятися у качок старших 60 діб.

Структурно-функціональні одиниці паренхіми клоакальної сумки не виявляються у качок віком 210 діб і старших, що свідчить про те, що цей орган припиняє функціонувати ще до його повної інволюції.

У дисертаційній роботі на підставі морфологічних досліджень, викладені дані, які висвітлюють ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу.

 1. Клоакальна сумка постійно виявляється у качок віком від однієї до 270 діб. У птиці віком 300 діб вона трапляється у 25% особин, а в 330-добової – відсутня.

 2. Форма клоакальної сумки качок віком від однієї до 150 діб видовжено-овальна. Вона має блідо-рожевий колір та пухку консистенцію. Починаючи з 150-добового віку птиці клоакальна сумка має спицеподібну форму і щільну консистенцію.

 3. Ріст клоакальної сумки качок закінчується у їх 60-добовому віці. У птиці цього віку вона має найбільші показники абсолютної маси, довжини, ширини і висоти, площі стінки і слизової оболонки, розмірів складок останньої та кількості і розмірів лімфоїдних вузликів, які зумовлюють її функцію.

 4. У слизовій оболонці клоакальної сумки качок віком від однієї до 180 діб виявлені структурно-функціональні одиниці, які свідчать, що цей орган поєднує в собі функції центрального і периферичного органів імуногенезу. Структурно-функціональні одиниці клоакальної сумки як центрального органа імуногенезу представлені лімфоїдними вузликами першої групи, а як периферичного – дифузною лімфоїдною тканиною і лімфоїдними вузликами другої групи.

 5. Формування клоакальної сумки як центрального органа імуногенезу не завершується з вилупленням качок. Її структурно-функціональні одиниці (лімфоїдні вузлики першої групи) утворюються до 30-добового віку птиці, а свого максимального розвитку досягають у 60–90 діб. У птиці цього віку вони займають найбільшу площу в слизовій оболонці органа.

 6. Повна морфофункціональна зрілість клоакальної сумки качок як периферичного органа імуногенезу встановлена у їх 15-добовому віці. У качок цього віку у дифузній лімфоїдній тканині виявляються вторинні лімфоїдні вузлики (вузлики другої групи). Вони, як і дифузна лімфоїдна тканина, розташовані переважно у слизовій оболонці протоки клоакальної сумки, яка з’єднує її порожнину з порожниною клоаки.

 7. У складі паренхіми клоакальної сумки качок виявлені клітини, які не тільки створюють мікрооточення для розвитку лімфоцитів (відросчасті епітеліоцити), а й клітини В-лімфоцитопоезу (лімфобласти, пролімфоцити, лімфоцити, моноцити, макрофаги), ефекторні клітини В-лімфоцитів (плазмоцити) та гранулоцити.

 8. Ознаки інволюції клоакальної сумки починають виявлятися у качок старших 60 діб. Вони проявляються зменшенням абсолютної маси і лінійних промірів органа, площі його слизової оболонки та розмірів її складок. Гістологічні зміни відбуваються у слизовій оболонці сумки. Вони супроводжуються десквамацією епітелію і розростанням сполучнотканинної строми, яка заміщує лімфоїдні вузлики і структури, що виникають на їх місцях (бухтоподібні заглиблення, кістоподібні утвори) внаслідок інволюції.

 9. Структурно-функціональні одиниці паренхіми клоакальної сумки не виявляються у качок віком 210 діб і старших, що свідчить про те, що цей орган припиняє функціонувати ще до його повної інволюції.

Публікації автора:

 1. Гудзь Н.В. Морфометричні показники клоакальної сумки каченят в ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу / Н.В. Гудзь // Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 8385.

 2. Хомич В.Т. Показники росту клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу / В.Т. Хомич, Н.В. Гудзь // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Ветеринарні науки. Актуальні питання сучасної морфології. – Харків: РВВ ХДЗВА.– Вип.13(38). – Ч.2. – 2006. – С. 6368 (здобувач відібрала матеріал, провела макроскопічні дослідження, статистичну обробку цифрових показників, підготувала статтю до друку).

 3. Гудзь Н.В. Клітинний склад паренхіми клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу / Н.В. Гудзь // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки. – Луганськ, Видавництво ЛНАУ, 2007. – №78/101. – С. 129–133.

 4. Ткачук С.А. Оцінка характеристик динаміки росту маси тіла в постнатальному періоді онтогенезу качок-бройлерів / С.А. Ткачук, Н.В. Гудзь // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Науково-виробничий, фаховий журнал. – Полтава. – № 4 (47). – 2007. – С. 137139 (здобувач провела дослідження зміни маси тіла бройлерних качок).

 5. Хомич В.Т. Мікроскопічні показники росту і розвитку клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу / В.Т. Хомич, Н.В. Гудзь // Вісник державного вищого навчального закладу «Державний агроекологічний університет». – Вип. № 1 (21). – Т.2. – 2008. – С. 170175 (здобувач відібрала матеріал, провела гістологічні дослідження, статистичну обробку цифрових показників, підготувала статтю до друку).

 6. Гудзь Н.В. Інволюція клоакальної сумки качок / Н.В. Гудзь // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: 2008. – Вип. 127. – С. 80–83.

 7. Гудзь Н.В. Топографія і макроструктура клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу / Н.В. Гудзь // Тези доповідей конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. Київ, 56 квітня 2006 р. – Київ, НАУ, 2006. – С. 2829.

 8. Гудзь Н.В. Клітинний склад паренхіми клоакальної сумки качок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу / Н.В. Гудзь // Тези доповідей конференції наук.-педагогічних працівників, співробітників та аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. Київ, 1617 березня 2007 р. – Київ, НАУ. – 2007. – С. 4243.

 9. Гудзь Н.В. Мікроструктура клоакальної сумки молодняку качок / Н.В. Гудзь // Тези доповідей конференції наук.-педагогічних працівників, співробітників та аспірантів ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. Київ, 1112 березня 2008 р. – Київ, НАУ. – 2008. – С. 3738.