Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Бичатін Сергій Володимирович. Релігійно-культурологічна концепція К.Г.Юнга: Дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2002. - 174арк. - Бібліогр.: арк. 161-174.Анотація до роботи:

Бичатін С.В. Релігійно-культурологічна концепція К.Г. Юнга. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню релігійно-культурологічної концепції К.Г. Юнга. В роботі доводиться, що розуміння релігії та культури швейцарським мислителем виступає складовою частиною всього його вчення. Відповідно досліджуються основні методологічні підходи та концептуальні положення юнгівського вчення та їх вплив на релігійно-культурологічні погляди К.Г. Юнга. Особлива увага приділена юнгівській інтерпретації релігії, розумінню природи Бога, сутності “природного богослов’я”, символу, міфу та культури. Аналізується значення його релігієзнавчих поглядів для наукового вивчення релігії, з’ясовуються основні положення Одкровення К.Г. Юнга та культурологічної концепції.

Публікації автора:

  1. Бичатін С.В. Одкровення К. Юнга // Людина і світ. – 2001. - № 5. – С. 11-16.

  2. Бичатін С. В. Temenos Карла Густава Юнга // Людина і світ. – 2001. - № 9. – С. 20 -24.

  1. Бичатін С.В. Релігія як природний продукт несвідомого // Українське релігієзнавство. – 2002. - № 21. – С. 4 -12.

  2. Бичатін С.В. Символи та міфи: культурологічна концепція К. Юнга // Людина і світ. – 2002. - № 1. – С. 60 - 64.

  3. Бичатін С.В. Колективне несвідоме як джерело енергії життя // Християнство в контексті історії і культури в Україні. – К., 1997. – С. 65-67.

  4. Бичатін С.В. “Синтетичний” метод К.Г. Юнга - висхідна парадигма “аналітичної психології” // Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів та викладачів. – К., 1998. – С. 34 -35.

  5. Бичатін С.В. Символ К. Юнга як засіб осягнення смислу // - Християнство і проблеми сучасності. Науковий збірник. Тези наукової конференції. – К., 2000. – С. 25-27.

  6. Бичатін С.В. Міф як трансформатор культури // Християнство і проблеми сучасності.– К., 2000. – С. 77-79.

  7. Бичатін С.В. Культура як відчуття сенсу та цілеспрямованості буття // Людина і культура в умовах глобалізації. - К., 2001. – С. 43-45.