Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Косач Тетяна Михайлівна. Релігійно-філософська концепція Л.П.Карсавіна (проблема особистості). : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П.Карсавіна (проблема особистості). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню релігійно-філософської концепції Л.П.Карсавіна, а саме, проблемі особистості. Проблему динаміки релігійних поглядів та уявлень видатного філософа і богослова, історика-медієвіста, розв’язано на підставі докладного аналізу найважливіших здобутків його творчої спадщини. У дисертації проаналізовано його полемічні твори, промови та листи, в яких Карсавін найвиразніше засвідчує свої релігійно-філософські погляди. Знаковою з цього погляду є праця “Про особистість”. Епіграфом до цієї філософії особистості можуть служити наступні слова з цієї книги: “У досконалості своїй все суще особисте ”. Вона є стрижневою для всього філософського розвитку. В ній філософ розкриває вчення про всеєдність як Триєдність (самоз’єднання, розз’єднання, самовозз’єднання). Ідея глибокої єдності Творця і тварі зберігала для Л.Карсавіна важливе значення протягом всього його творчого шляху.

У процесі дослідження встановлено, що особистість – центральне поняття у всій релігійно-філософській системі Л.Карсавіна. Вона досліджується ним, як виявлення єдності істини, добра і краси (любові).

Доведено, що його теоретичні твори, його ідеї, і, нарешті, сама особистість зіграли винятково важливу роль у становленні та розвитку персоналізму.

Публікації автора:

1. Косач Т. М. Проблема любові, зла і насилля у філософії Л. Карсавіна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Вип. 10. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С.265-269.

2. Косач Т.М. Проблема смерті у філософії Л. Карсавіна // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. Випуск 106. – Черкаси, 2007. – С.134-141.

3. Косач Т.М. Особливості православних і католиків у працях Л.П. Карсавіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.. 87-88. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – С.31-33.

4. Косач Т.М. Духовний потенціал релігійно-філософських ідей Л. Карсавіна // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7.Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Випуск 15 (28). – Київ, 2007. – С.44-49.

5. Косач Т.М. Проблема особистості в філософії Л. Карсавіна // Міжнародна-наукова конференція “Дні науки-2006 (12-13 квітня 2006 р.): Матеріали доповідей та виступів”. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. Ч.3. – С.40-41.

6. Косач Т.М. Л. Карсавін: Метафізика всеєдності // Міжнародна-наукова конференція “Дні науки-2007 (18-19 квітня 2007 р.): Матеріали доповідей та виступів”. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. Ч.7. – С.31-32.