Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Кучабський Олександр Георгійович. Релігійна сфера обласного регіону: трансформація і територіальна організація (на матеріалах Львівської області): Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 195 арк. - Бібліогр.: арк. 158-171.