Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Дорофиенко Вячеслав Владимирович. Региональное управление научно-техническим потенциалом в условиях рыночной трансформации экономики: Дис... д-ра экон. наук: 25.00.04 / Донецкая гос. академия управления. - Донецк, 1997. - 485л. - Бібліогр.: л. 375-396. Тронь Віталій Панасович. Теоретичне обгрунтування і програмна реалізація стратегії комп'ютерної підтримки прийняття індивідуумом оптимальних рішень при моделюванні довільних ситуацій: Дис... д-ра держ. упр. : 25.00.03 / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 1997. - 406л. - Бібліогр.: л. 356-366.