Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Середа Вікторія Віталіївна. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2006.Анотація до роботи:


Середа В.В. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – Інститут соціології Національної академії наук України. – Київ, 2006.

У дисертації здійснюється обґрунтування та побудова теоретико–методологічної схеми вимірювання категорій "історична ідентичність" та "політичні орієнтації". Розкриваються механізми формування історичної ідентичності на макро-, мезо- і мікрорівнях у діахронному зрізі, де макрорівень – це офіційні моделі історичного минулого у промовах Президента, мезорівень – регіональні медіа-дискурси, мікрорівень – персональні уявлення про значущі елементи історичного минулого: свята, історичні особи і події. Здійснено теоретичну інтерпретацію й емпіричний аналіз зв’язку регіональних особливостей історичної ідентичності з процесами формування політичних орієнтацій мешканців Львова й Донецька, їх соціально-демографічними характеристиками.

Публікації автора:

1. Середа В. Конструювання образу іншого та історичної ідентичності в Україні і Польщі: порівняльно-текстуальний аналіз шкільних підручників з історії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2003. – С.270-275.

2. Середа В. Означення героїчного минулого і політика національної ідентичності: за матеріалами львівського дослідження // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2004. – С.353-356.

3. Середа В. "Історія вчить": історичний дискурс в офіційних промовах Президента України Л.Кучми // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С.318-323.

4. Sereda V. Regional historical identities in Ukraine: case study of Lviv and Donetsk // Наукові записки. Т.20. Соціологічні науки / Національний університет “Києво–Могилянська академія”. – Київ, 2002. – С.26-33. [англ. мовою; “Регіональні історичні ідентичності в Україні: приклад Львова та Донецька”].