Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Климків Юрій Богданович. Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943-1956 рр.) : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2008.Анотація до роботи:

Климків Ю.Б. Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 – 1956 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. - Національний університет “Львівська політехніка”, - Львів, 2008.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури у дисертації здійснено комплексне дослідження Радянського фактору у розвитку збройних сил Польщі в 1943 - 1956 рр. Висвітлено цілі Кремля у створенні ПЗС на території СРСР, гострі аспекти репресивної діяльності у ВП, контроль радянського керівництва за військом, його політизацію. Проведено аналіз наданої СРСР допомоги у відновленні військово-промислового комплексу, досліджено діяльність радянських військових кадрів у ВП.

Публікації автора:

  1. Климків Ю. Радянсько-польська військова співпраця у 1943 – 1945 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька Академія”, 2003. - Вип.3. - С. 269 – 274.

  2. Климків Ю. Польська робітнича партія і створення Війська Польського (1942-1948 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька Академія”, 2004. - Вип. 4. - С. 434 – 443.

  3. Климків Ю. Польські військові формування на території СРСР у період німецько-радянської війни // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька Академія”, 2006. - Вип. 6. - С. 402 – 415.

  4. Климків Ю. Радянський контроль над Військом Польським (1943 – 1956 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька Академія”, 2007. - Вип. 8. - С. 466 – 476.