Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Луковенко Ілля Геннадійович. Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943-1964 рр.) : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Луковенко І. Г. Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943 – 1964 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11. релігієзнавство. –– Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України, Київ, 2007.

Дисертація висвітлює особливості відносин радянської держави та комуністичної партії і Російської православної церкви в Донецькій області. На основі джерельної бази та наявної історіографії аналізуються форми та методи державної політики щодо церкви, реакція самої церкви на політику відносно неї збоку держави та партії, а також наслідки цієї політики. Простежуються особливості розвитку РПЦ на Донеччині: структура, напрямки діяльності, проблеми тощо.

Публікації автора:

 1. Апарат уповноваженого Ради у справах РПЦ: діяльність у контексті державно-церковної політики Радянської держави (40–50-і рр. ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №3. -С. 175-179.

 2. Законодавче оформлення правового статусу релігії в УРСР // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – №3. - С. 178-187.

 3. Православне духівництво Донеччини 40–60-х рр. ХХ ст. // Історична пам’ять. – 2006. – № 2. – С. 141 – 150.

 4. Державно-релігійні відносини: регіональний аспект вивчення історичного досвіду (постановка питання) // Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистості. Збірник матеріалів конференції. – Донецьк: ДонДІШІ, 2004. – С. 51-53.

 5. Православна церква на Донеччині у другій половині 40-х років ХХ ст. // Молодь, філософія, світ. Збврник матеріалів конференції. – Харків: Екограф, 2004 . – С. 155-157.

 6. Деякі аспекти втілення державно-церковної політики в Донбасі (друга половина 40-х років ХХ ст.) // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка). Матеріали наукової конференції. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 627-629.

 7. Государственно-церковные отношения: советский опыт 40–50-х гг. // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості, Матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта”, 2005. – С. 60-62.

 8. Заполітизованість організацій Московського патріархату Донеччини // Церква і політика: від виборів 2004 до виборів 2006. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 р. // Упорядники А. Колодний, Л. Філіпович.– К., 2005. – С.81-82.

 9. Деякі аспекти державно-церковних відносин на Донеччині (кінець 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) // Дні науки філософського факультету-2005. Матеріали доповідей та виступів. – Ч.IV. – К.:ВПЦ „Київський університет”, 2005. – С.107-109.

 10. Ідеологічні засади здійснення державної політики СРСР щодо РПЦ (40-60-і рр. ХХ ст.) // Роль науки, релігії, суспільства у формуванні моральної особистості, Матеріали конференнції. – Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта”, 2005. – С. 46-50.

 11. Державно-церковні відносини в Донбасі (40–60-і рр. ХХ ст.) у документах та матеріалах Державного архіву Донецької області. // Релігія і церква в Україні. Матеріали конференції. – Полтава, 2005 . – С.247 – 258.

 12. Архієпископ Никон (Петін): життя архієрея в контексті державної політики Радянської держави відносно православної церкви у 40-50-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Донецького національного технічного університету. Серія: Гуманітарні науки. – Донецьк, 2006. – С. 42 – 49.