Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Іванов Дмитро Іванович. Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2005.Анотація до роботи:

Іванов Д.І. Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата психологічних наук за фахом 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія.

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, 2005.

Дисертація містить методолого-теоретичне й емпіричне дослідження системи стосунків дітей і батьків, а також причин і форм прояву проблем взаємин, що виникають у цій системі.

Система дитячо-батьківських стосунків розглядається автором як така, що має багаторівневий (поєднує свідомі і несвідомі компоненти) характер. Проблеми відносин дітей і батьків розглядаються як епіфеномен пережитого одним з батьків конфлікту.

Конфлікти батьківської психіки, що впливають на відносини з дитиною, підрозділяються на два види: а) конфлікти, пов'язані з дезорганізацією в сфері подружньої взаємодії; б) конфлікти, пов'язані з нереалізованими аспектами особистого життя одного з батьків.

Публікації автора:

1. Глубинная психология и экзистенциализм: истоки, пути и способы анализа детско-родительских отношений // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П`ятих Костюківських читань: В3 т. – К.: Гнозис, 1998. – Т.I. – С. 492-500.

2. Психологический анализ фоновых условий межпоколенных семейных трансмиссий // Вісник Харківського державного університету. – 1999. - № 439. - C. 202-206.

3. Символические формы репрезентаций детско-родительских отношений: глубиннопсихологические аспекты // Наука і освіта. – 2001. - № 4. - C. 24-28.

4. Анализ системы детско-родительских отношений: методология и метод // Теоретитко-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С. Д. Максименка (17-18 грудня 2001 р., м. Київ). – т. 3. – К.: Міленіум, 2002. - C. 59-63.

5. Глубиннопсихологический анализ системы деско-родительских оотношений: возможности и перспективы // Наука і освіта. – 2004. - № 1. - С. 21-25.

6. Экзистенциальные аспекты изучения детско-родительских отношений в современной глубинной психологии // Воспитание детей и психоанализ. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. – С. 279-295.

7. Структурно-семиотический подход к психоанализу конфликтов в системе детско-родительских отношений // Современный психоанализ. Сборник научных трудов. – К.: «Ваклер», «Альтерпресс», 2002. – C. 201-210.

Анотації