Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


22. Бондаренко Ірина Ігорівна. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів- початківців: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004. : табл.Анотація до роботи:

Бондаренко І.І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню та визначенню особливостей організації професійної підготовки психологів як умови їх ефективної адаптації для вирішення завдань психологічної практики на початкових етапах професіогенезу. З’ясовано, що професійна адаптація є пролонгованим процесом, який опосередковує процеси професійної підготовки та професійної діяльності та дозволяє суб’єкту переходити від типових знань до умінь діяти по ситуації і через них до виконання конкретних професійних функцій. Визначено основні професійні вимоги до психолога-практика та побудовано теоретичну модель процесу адаптації психолога-початківця. Практична реалізація результатів дослідження міститься у розробленій методиці формування спеціальних навичок консультативної і терапевтичної роботи, що може застосовуватись у навчальному процесі.