Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Христук Оксана Леонідівна. Психологічні особливості установки учнів молодшого та раннього підліткового віку на вживання алкоголю. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Христук О.Л. Психологічні особливості установки учнів молодшого та раннього підліткового віку на вживання алкоголю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2009.

В дисертації теоретично обґрунтована і практично підтверджена гіпотеза про те, що існують два основні типи особистості, які є групами ризику різних форм вживання алкоголю.

В дослідженні обґрунтований комплексний підхід до вікових і психологічних властивостей особистості та установки на вживання алкоголю учнів молодшого та раннього підліткового віку. Уточнені поняття позитивної установки на вживання алкоголю і виокремлені такі її складові : поведінкова готовність до вживання; установка на зміну емоцій за допомогою алкоголю; установка на позитивні емоції від вживання алкоголю.

Показано, що учні з вираженою домінантністю в спілкуванні мають позитивні установки на вживання алкоголю в ситуаціях первинного залучення; учні з високим рівнем тривожності мають позитивні установки на вживання алкоголю в ситуації одноосібного систематичного залучення.

Визначено, що домінантність в спілкуванні пов'язана з установкою на позитивні емоції від вживання алкоголю; тривожність - з установкою на зміну емоцій за допомогою алкоголю.

Дослідження виявило, що характерними рисами особистості молодших підлітків, які сприяють алкоголізації є емоційна нестійкість, неврівноваженість, шкільна тривожність.

Публікації автора:

Основні положення дисертації опубліковані у виданнях,

що входять до переліку ВАК:

1. Луцина О.Л. Психологічне дослідження ранньої алкоголізації / О.Л. Луцина // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред.С.Д. Максименка. - Рівне, “Волинські обереги”, 2000. - Т.II, - Ч.2 – С. 208-212.

2. Христук О.Л. Самоактуалізація молодої особи як альтернатива алкоголізаці / О.Л. Христук // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред.С.Д. Максименка. – К. : Гнозіс, 2004. -Т.VI. - Вип. 3. - С. 364-368.

3. Христук О. Л. Схильність до тривожності і депресії як фактор впливу на алкоголізацію молодої особи / О.Л. Христук // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К. : Гнозіс, 2004. - Т.VI. - Вип.6. – С. 392-396.

4. Христук О. Л. Соціально-психологічні особливості адиктивної поведінки молоді / О.Л. Христук // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред.С.Д. Максименка. - К. : Главник, 2005. - Том 4. –Вип.26. - С. 239-242.

5. Христук О.Л. Психологічна характеристика адикції як типу девіантної поведінки особистості / О.Л. Христук // Наукові записки Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2007. – Вип.33. – С. 232-238.

6. Христук О.Л. Теоретичний аналіз психологічної теорії: особистість і вживання алкоголю / О.Л. Христук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К. Логос, 2007.- Т.7.- Вип.13. – С. 301-305 с.

7. Христук О.Л. Психологічний аналіз функції установки у генезі адиктивної поведінки особистості / О.Л. Христук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К. : Гнозіс, 2008. – Т. 10. – Ч.3. - С. 469-473.

Також результати дослідження опубліковано

в матеріалах конференцій та семінарів:

8. Луцина О.Л. Психологічний аналіз генезису ранньої алкоголізації моло-

ді / О.Л. Луцина // Психологія Львівська і Варшавська : Вчора - Сьогодні - Завтра : матеріали Польсько-Української конференції. – Варшава : Варшавський університет, 2000. – С. 87.

9. Христук О.Л. Алкоголізація молоді як проблема сучасності / О.Л. Христук // Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян : збірник тез круглого столу, 26 січня 2007року. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С.100-101.

10.Христук О.Л. До питання профілактики адиктивної поведінки особистості / О.Л. Христук // Психологічні аспекти національної безпеки : тези міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. - С. 209-210.

11.Христук О.Л. Гуманістичні цілі і цінності освіти як основа профілактики адиктивної поведінки школярів / О.Л. Христук // Професійна психологія : реалії та перспективи розвитку : збірник матеріалів конференції / За заг. ред. проф. Ж.П.Вірної. – Луцьк : Волин.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 284- 286.

12. Христук О.Л. Профілактика адиктивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку / О.Л. Христук // Психологічні аспекти національної безпеки : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. - С. 234-237.