Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


12. Бараннік Валерій Анатолійович. Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Бараннік В.А. Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології”. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню психологічних особливостей самооцінки у військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою.

Виявлено, що психологічними особливостями самооцінки військовиків з девіантною і делінквентною поведінкою виступає конфліктне співвідношення реальної та демонстрованої самооцінок, яке пов‘язане з неадекватністю рівня домагань, асоціальною системою ціннісних орієнтацій і певними індивідуально-психологічними якостями.

Науково обгрунтовано комплекс діагностичних методик, спрямованих на визначення психологічних особливостей самооцінки і індивідуально-психологічних якостей у військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою.

Виявлено відмінності між військовослужбовцями з девіантною і делінквентною поведінкою за типом акцентуацій (застряваючий, тривожний, демонстративний, збудливий, дистимічний), індивідуально - психологічними якостями (нейротизм, тривожність) і стилем міжособистісних відносин (авторитарний, агресивний, егоїстичний).

Публікації автора:

  1. Бараннік В.А. Зв'язок самооцінки з девіантною поведінкою військовослужбовців строкової служби // Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. - Випуск 5(12). - 1999.- С. 3-8.

  2. Бараннік В.А. Аналіз природи та закономірностей відхильної поведінки // Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. - Випуск 1(14).-2000. - С.11-18.

  3. Бараннік В.А. Вплив особливостей соціальної ситуації розвитку на поведінку військовослужбовців // Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. - Випуск 4(17). - 2000. - С. 3-11.

  4. Бараннік В.А. Соціальні особливості розвитку військовослужбовців строкової служби з девіантною і делінквентною поведінкою до призову на службу // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. -К, 2001. -Т.3, ч.1 - С.137-141

  5. Бараннік В.А. Особливості ціннісних орієнтацій військовослужбовців з девіантною поведінкою // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2001. - Т.3, ч.3. - С.11-15.

  6. Бараннік В.А. Особливості ціннісної системи військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2001. - Т.3, ч.8. - С.27-31.

  7. Бараннік В.А. Співвідношення самооцінювання, рівня домагань та особистої тривожності у осіб з девіантною і делінквентною поведінкою // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2002. - Т.4, ч.4. - С.34-38.

  8. Бараннік В.А. Аналіз самооцінки у військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2003. - Т.5, ч.2. - С.6-10.

  9. Бараннік В.А. Вплив самооцінки на міжособистісний конфлікт. // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан Української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXI сторіччя. Матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції. - Ч.2. - Київ - Чернівці, 1997. - С.558-562.

  10. Бараннік В.А. Роль мікросоціальних факторів в формуванні девіантної поведінки. // Проблеми безпеки Української нації на порозі XXI сторіччя: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Ч.2.- Київ, 1998. - С.468-470.