Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


97. Мороз Юрій Віталійович. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Мороз Ю.В. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню процесу становлення творчої активності особистості в старшому шкільному віці. В дисертації уточнено психологічну дефініцію поняття творчої активності в контексті вікової та педагогічної психології. Показано, що творча активність є складною психологічною структурою цілісної особистості і визначається в своєму розвитку взаємодією зовнішньо – і внутрішніх чинників. Створено і апробовано систему методичних процедур дослідження і засобів оптимізації функціонування творчої активності в старшому шкільному віці.

У роботі містяться нові методичні комплекси, спрямовані на виявлення особливостей розвитку творчої активності особистості. Запропоновано також основні функціональні складові моделі оптимального розвитку даної якості.

Публікації автора:

  1. Мороз Ю.В. Розвиток творчої активності особистості в онтогенезі: досвід і перспективи // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. – Т. IV. – Ч. 3. – С. 159-162.

  2. Мороз Ю.В. Аналіз ціннісних структур старшокласників – суб’єктів творчої активності // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. I. – Ч. 9. – 72-75.

  3. Мороз Ю.В. Особливості розвитку творчої активності в старшому шкільному віці // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 3. – С. 214-218.

  4. Мороз Ю.В. Проблеми розвитку творчої активності в ранньому онтогенезі // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 4. – С. 228-232.

  5. Мороз Ю.В. Психологічна модель розвитку творчої активності старшокласників // Психологічний вісник: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України та Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім.М.Гоголя / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 125-129.