Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Жирун Оксана Анатоліївна. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності у майбутніх редакторів у взаємодії з авторами : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". — К., 2006. — 226арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 172-213.Анотація до роботи:

Жирун О.А. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього редактора у взаємодії з авторами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі формування комунікативної компетентності майбутнього редактора у процесі професійної підготовки. Розкрито специфіку і структуру комунікативної компетентності майбутнього редактора, визначено критерії її діагностування, рівні. Розроблено програму формування комунікативної компетентності майбутнього редактора та апробовано систему практичних завдань, яка може бути використана у навчально-виховному процесі фахової підготовки майбутніх редакторів.

Публікації автора:

  1. Жирун О.А. Сутність психологічної готовності редактора наукових текстів до роботи з автором // Актуальні проблеми психології. – Т.1. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2001. – С. 49-54.

  2. Жирун О.А. Соціально-психологічна характеристика бар’єрів у професійному спілкуванні редактора з автором // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2001. – №1. – С. 93-98.

  3. Жирун О.А. Комунікативна компетентність редактора: структура та принципи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2002. – №3. – С. 121-128.

  4. Жирун О.А. До проблеми психологічної готовності майбутніх редакторів: комунікативний аспект // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2002. – № 2 (4) – С. 100-104.

  5. Жирун О.А. До проблеми професійного становлення майбутніх редакторів // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2004. – № 1 (6). – С. 79-84.

  6. Жирун О.А. Дослідження комунікативної компетентності майбутніх редакторів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2004. – №3. – С. 83-92.

  7. Жирун О.А. Особистість редактора як суб’єкта комунікативного процесу // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2005. – № 2. – С. 66-75.

Анотації