Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Білова Маргарита Едуардівна. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій) : Дис... канд. наук: 19.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Білова М.Е. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. - Південноукраїнський державний педагогічний університет імені. К.Д. Ушинського, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню психологічних властивостей особистості, пов'язаних із стресостійкістю, вивченню закономірностей та індивідуальних відмінностей в їх прояві. У роботі представлений теоретичний і емпіричний аналіз стресостійкості особистості, психологічних характеристик осіб з різними рівнями прояву даної психологічної властивості.

Стресостійкість в дослідженні розглядається як складна інтегральна властивість особистості, яка забезпечує індивіду можливість переносити значні розумові, фізичні, вольові та емоційні навантаження, зберігаючи при цьому ефективність функціонування. На підставі теоретико-емпіричного аналізу виділений та описаний комплекс психологічних властивостей особистості, пов'язаних із стресостійкістю, який включає взаємозв'язані когнітивно-інтелектуальний та емоційно-особистісний блоки (підсистеми). Когнітивно-інтелектуальні властивості представлені в комплексі особливостями і стильовими характеристиками сприйняття, пам'яті, уваги, мислення. Емоційно-особистісні властивості - рівнем емоційної стійкості, рівнем тривожності, рівнем агресивності, домінуючим емоційним фоном настрою, локусом контролю, спрямованістю особистості, рівнем поведінкової активності.

Виявлені і описані психологічні особливості осіб, що розрізняються рівнем стресостійкості. Емпірично доведено, що відмінності в прояві індивідуальних особливостей стресостійкості обумовлені специфічним поєднанням показників комплексу різнорівневих властивостей особистості.