Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


33. Назаревич Вікторія В'ячеславівна. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку: дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Назаревич В.В. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08. – спеціальна психологія. Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - Київ, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячено теоретичному та практичному вивченню проявів соціальної дезадаптації дітей дошкільного віку із ЗПР в закладах інтернатного типу. Розкрито поняття дезадаптації дітей дошкільного віку в умовах інтернатних закладів. Визначено взаємодію факторів соціальної дезадаптації, методи та форми корекції. Автор пропонує комплексну діагностику соматичної, афективної, інтелектуальної, мотиваційної та поведінкової сфері у дітей із ЗПР в перші шість місяців перебування в новому середовищі. Виявлено основні поведінкові прояви та форми соціальної дезадаптації. Обґрунтовані концептуальні засади корекційно-виховної роботи, розроблена та апробована корекційна програма, яка спрямована на подолання проявів соціальної дезадаптації. В процесі корекції соціально дезадаптованих дітей із ЗПР в закладах інтернатного типу зменшився рівень затримки психічного розвитку, поведінка стає більш адекватною, значно зростає їх соціально-комунікативна активність, нормалізується афективна та мотиваційна сфера.

Публікації автора:

 1. Назаревич В.В. Діагностика і корекція соціальної дезадаптації дітей дошкільного віку: Наук.-метод.пос. – Рівне: Принт Хаус, 2004. – 144 с.

 2. Назаревич В.В., Тарасюк С.О. Схеми психолого-педагогічних характеристик: Практ.пос. – Рівне: Принт Хаус, 2003. – 56 с.

 3. Назаревич В.В. Особливості використання методів ігрової терапії у корекційно-виховній роботі закладів інтернатного типу з соціально дезадаптованими дітьми. Наукові записки РДГУ. – 2001. – № 16. – С.70-75.

 4. Назаревич В.В. Поведінкові особливості соціально дезадаптованих дітей із ЗПР // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Науково-методичний збірник. – Вип.5, Київ. – 2004. – С. 267-270.

 5. Назаревич В.В. Соціально-психологічні розлади у дітей інтернатних закладів // Медико-соціальні аспекти охорони здоров'я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. – Харків, 2003. – С. 124-129.

 6. Назаревич В.В., Тарасюк С.О. Страхи дітей дошкільного віку із ЗПР та їх корекція //Дефектологія, Київ. – 2002. – №4. – С.29-33.

 7. Назаревич В.В. Корекція соціально дезадаптованих дітей із ЗПР// Нова педагогічна думка, Рівне. – 2004. – №1. – С.95-98.

 8. Назаревич В.В. Інтерпретація малюнків соціально дезадаптованих дітей // Нова педагогічна думка, Рівне. – 2004. – №3. – С.107-112.

 9. Тарасюк С.О., Назаревич В.В. Соціально-психологічні чинники адаптації (дезадаптації) дітей дошкільного віку із ЗПР// Дефектологія, Київ. – 2004. – № 3. – С.19-22.

 10. Назаревич В.В., Дорош Н.У. Застосування тесту дитячої апперцепції в умовах інтернатного закладу/ РДЦНТЕІ. інформ. лист., – Рівне, 1998.- 1с.

 1. Назаревич В.В. Діагностичні особливості вивчення соціально дезадаптованих дітей: Зб. наук праць. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – С. 99-100.

 2. Назаревич В.В. Особливості типологічних змін у поведінці соціально дезадаптованих дітей: 3б. наук праць. – Рівне: Волинські обереги. – 2002. – С. 263-264.

 3. Назаревич В.В. Застосування тесту дитячої апперцепції в умовах інтернатного закладу. – Зб. тез. 1-го Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 1997. – С.92.

14. Назаревич В.В. Розвиток особистості в системі соціальних відносин: 3б. праць молодих вчених, Міжнародного університету “РЕГІ” імені академіка С.Дем’янчука. – Вип.2. - Рівне: “Тетіс”. – 2002. – С.197-200.