Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Кузнєцов Анатолій Миколайович. Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання: Дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут дефектології АПН України. - К., 2002. - 253арк. - Бібліогр.: арк. 209-227.Анотація до роботи:

Кузнєцов А.М. Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00. 08 - спеціальна психологія - Інститут дефектології АПН України, Київ, 2002

Робота присвячена дослідженню психолого-соціальної адаптації розумово відсталих першокласників до навчання.

У роботі представлено модель і теоретично обґрунтовано виокремлення факторів, компонентів і груп компонентів, які входять до моделі психолого-соціальної адаптації розумово відсталих першокласників до навчання. Крім того, виокремленні структурні одиниці кожного фактора. Їхній розвиток сприяє формуванню факторів і компонентів, які входять до них, а також визначені основні труднощі, які ускладнюють розвиток структурних одиниць даних факторів.

Визначено шляхи оптимізації процесу адаптації у розумово відсталих першокласників. До них відносимо керівництво вказаним процесом з боку вчителя, використання методів і прийомів лікувальної педагогіки, розвиток усіх психічних функцій, побудову корекційної роботи з опорою на модель і алгоритм її реалізації.