Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Ольховецький Сергій Миколайович. Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Уманський педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — К., 2007. — 223арк. — Бібліогр.: арк. 170-185.Анотація до роботи:

Ольховецький С.М. Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню психологічних чинників та засобів подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці . Розглянуто особливості виникнення страхів у підлітковому та ранньому юнацькому віці; визначено чинники страхів у досліджуваних вікових категоріях; з’ясовано якісні та кількісні характеристики страхів; розкрито зв’язки між рівнем страхів та чинниками, які їх викликають; обґрунтовано та розроблено систему прийомів психокорекції страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці, що базується на використанні методів актуалізації творчого потенціалу психіки, творчих вербалізацій, візуалізації страхів і пов`язана з інтенсивними переживаннями учасників.

Обгрунтовано ефективність методів та засобів впливу, що сприяють зниженню та нейтралізації страхів у школярів. На основі отриманих висновків розроблено методичні рекомендації для педагогів та практичних психологів.

Публікації автора:

1. Ольховецький С.М. Дослідження комунікативних вмінь учителя та їх вплив на успішність навчально-виховного процесу // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції – К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу.-1999.- С. 97-101

2. Ольховецький С.М. Динаміка розвитку комунікативних вмінь майбутнього учителя в навчально-виховному процесі // Збірник науково-практичних матеріалів всеукраїнської конференції.- Кременець, 1999: Частина 2.- С. 14-18

3. Ольховецький С.М. Комунікативні здібності майбутнього вчителя як успішність навчально-виховного процесу в сучасній школі // Збірник матеріалів всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.- К.: Знання, 1999.- С. 71-72

4. Ольховецький С.М. Вплив страху на відношення до сексу та протилежної статі в підлітковому та юнацькому віці // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименко С.Д.- Рівне: Волинські обереги, 2000,- Т.2, ч.2.- С 200-202.

5. Ольховецький С.М. Вплив страху учня на навчання і на відносини з вчителем // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименко С.Д.- Рівне: Волинські обереги, 2000,- Т.2, ч.3.- С. 103-105.

6. Ольховецький С.М. Вплив страху на формування почуття провини і ставлення до себе у підлітковому та юнацькому віці // Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова /Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко/.- К.:НПУ, 2000.-Ч.1.- С 110-116.

7. Ольховецький С.М. Вплив страху на стосунки з товаришами, колегами та підлеглими у підлітковому та юнацькому віці// Актуальні проблеми психології. Том I.: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2003.-Ч.9. – С. 75-78.

8. Ольховецький С.М. Вплив страху на ставлення до матері, батька, сім’ї у підлітковому та юнацькому віці// Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2003. Т.5, ч.3. – С. 238 – 242.

9. Ольховецький С.М. Шляхи подолання страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців „Психологія сучасності: наука і практика”.-Одеса.: ПДПУ.- 2004.- Ч.2. - С.38-42.

10. Ольховецький С.М. Психологічні чинники страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці // Конференція молодих вчених “Науковий часопис: психологічні науки”.- Київ.: НПУ імені М.П. Драгоманова.- 2004.- Серія 12, ІІ випуск.- С. 92-97.