Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Ерастова Лариса Євгеніївна. Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2005.Анотація до роботи:

Ерастова Л.Є. Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2005.

Дисертація присвячена попередженню розвитку дисгармонійного розвитку характеру дітей у молодшому шкільному віці.

Теоретичну основу зміцнення психічного здоров’я дітей визначили положення особистісно орієнтованого підходу.

Розглянуто особливості дисгармонійного кола взаємодії між дитиною і дорослим, які приводять до розвитку порушень у характері дитини. Показані причини негативних тенденцій у розвитку характеру дітей і шляхи їхнього подолання. Особливості молодших школярів експериментально вивчались у різноманітних проявах – у навчальній діяльності, спілкуванні з дорослими і дітьми, у побутовій праці. Показані можливості психокорекційної роботи психолога психоневрологічного диспансеру з проблемними дітьми та їх батьками.

Запропоновано авторську методику роботи з подолання тенденцій дисгармонійного розвитку особистості дітей молодшого шкільного віку. Актуалізується важливість виховання дитини образом життя її сім’ї з характерною системою відносин батьків та дітей.

Характеристикою обраних методик є те, що їх можна використовувати як шкільними психологами, так і психологами - клініцистами.

Публікації автора:

  1. Эрастова Л.Е. Личностные особенности детей, способствующие возникновению школьной и социально-психологической дезадаптации // Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – Вип. 11-12.– С. 95 – 101.

  2. Эрастова Л.Е. Взаимосвязь личностных особенностей ребёнка и типов воспитания //Наука і освіта – Одеса, 2003. – №4.– С. 74 – 76.

  3. Эрастова Л.Е. Вплив батьківського ставлення до дитини на розвиток її особистості //Педагогічний процес: теорія і практика / Збірник наукових праць. – К., 2003.– №2. – С. 246 – 254.

  4. Эрастова Л.Е. Коррекция дисгармонизации характера у детей младшего школьного возраста // Наука і освіта. – Одеса, 2004. – №1.– С. 69 – 72.

  5. Эрастова Л.Е. Коррекционная работа с младшими школьниками, предрасположенными к социальной дезадаптации /Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Міленіум, 2002. – С.334 – 339.