Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Березін Андрій Миколайович. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2002. - 208арк. - Бібліогр.: арк. 186-204.Анотація до роботи:

Березін А.М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню психологічної сутності, структури, джерел і чинників формування національної самосвідомості, розкрито її взаємозвязок зі змістом ціннісних орієнтацій, етнокультурних потреб у контексті життєвих ідеалів, способу буття людини, показано історико-психологічні детермінанти, соціально-психологічні фактори національного самоусвідомлення. Висвітлюється психомоделюючий вплив національної самосвідомості на соціальні процеси в Україні.

Публікації автора:

1. Деякі питання сутності і джерел національної самосвідомості// Актуальні проблеми психології. – К., 2002. - Т.1., Ч.3. – С. 3-8.

2. Етнізація людини як чинник формування національної самосвідомості. – Проблеми загальної та педагогічної психології // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. Т.4, Ч.1. – С.5-9.

3. Психологічні чинники формування національної самосвідомості// Практична психологія та соціальна робота. – К., 2001, №10. – С.54-56.

4. Етнічна свідомість як об’єкт психологічного та міждисциплінарного дослідження. – Психологія психології // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова – К., 2002. Вип.№15 – С.118-124.