Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Лазоренко Тетяна Миколаївна. Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6-8 років із затримкою психічного розвитку : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2002.Анотація до роботи:

Лазоренко Т. М. Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6-8 років із затримкою психічного розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 - спеціальна психологія. - Інститут дефектології АПН України, Київ, 2001.

Робота присвячена проблемі психологічної адаптації до навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР).

У роботі аналізуються дані спеціальної літератури щодо адаптації як наукової та міждисциплінарної проблеми, її зв'язок із психічним здоров’ям, критерії соціально-психологічної адаптації до школи, а також сучасні дані про затримку психічного розвитку.

Розкрито особливості прояву ЗПР, визначено структурні компоненти механізму психологічної адаптації до навчання у дітей 6-8 років із ЗПР, основними компонентами якого є: психічний стан (пізнавальна діяльність та емоційний стан), фізичний та соматичний стани. Виявлено рівні психологічної адаптації у дітей із ЗПР. Апробація механізму проводилась в умовах функціонального об'єднання “Школа — дитячий садок”. Доведено високу ефективність застосування механізму психологічної адаптації в корекційній роботі.

Публікації автора:

1. Лазоренко Т.Н. Структурные компоненты психологической адаптации 6-8 летних детей с ЗПР к обучению // Наука і освіта, Одеса, 2001.-С.64 – 67.

2. Лазоренко Т.Н. Адаптация к обучению детей 5-8 лет с ЗПР как профи-лактика возникновения стрессовых состояний //Наука і освіта, Одеса, 2000.-С.180-181.

3. Лазоренко Т.М. Фізична підготовленість як компонент механізму психологічної адаптації до навчання дітей із затримкою психічного розвитку //Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту, вип.4.-Львів, 2000.- С.317-319.

4. Лазоренко Т.Н. Физическая подготовленность детей 5-10 лет с задержкой психического развития //Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту.- Рівне: Ліста,1999.-С.192-197.

5. Лазоренко Т.Н. Адаптационно-компенсаторные процессы детского организма при малых дозах токсических агентов //Психологія на перетинні тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань.Т.II.-К., 1998.- С.280-286.