Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Коваленко Алла Борисівна. Психологія розуміння творчих задач: Дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 395 арк.+ дод. - Бібліогр.: арк. 355-379.