Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Павлов Ігор Анатолійович. Природа тонкої структури спектру випромінювання ексимерного XeCI лазера : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / НАН України; Інститут фізики. — К., 2006. — 130арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 120-130.



Анотація до роботи:

Павлов І. А. Природа тонкої структури спектру випромінювання ексимерного XeCl лазера. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Інститут фізики НАН України.

В дисертаційній роботі проведені дослідження природи тонкої структури в спектрі генерації XeCl лазера. Показано, що лінії тонкої структури утворюються в місцях підвищеної щільності обертальних частот різних електронно-коливальних переходів. Оптимізовано параметри електророзрядного XeCl лазера на суміші He:Xe:CF2Cl2. З’ясовано, що у випадках, коли не висуваються жорсткі вимоги до ресурсу робочої суміші фреон-12 може розглядатися як конкурентоспроможний галогеноносій для електророзрядного XeCl лазера. Вивчено вплив елементів резонатора на тонку структуру спектру генерації XeCl лазера. Вперше показано, що у випадку резонатора утвореного дзеркалами з високими коефіцієнтами відбивання (~99%) тонка структура в спектрі генерації обумовлена проявом електронно-коливально-обертального спектру молекули та лініями поглинання розряду. Інтерференційна картина в спектрі генерації при цьому не проявляється. Вперше досліджено вплив ізотопічного складу робочої суміші на тонку структуру спектру генерації XeCl лазера. Показано, що змінюючи ізотопічний склад робочої суміші можна досягти більш повного, а в деяких випадках неперервного заповнення спектральними лініями діапазону генерації. Виміряні частоти ліній тонкої структури в спектрах генерації молекул 124Xe35Cl, 129Xe35Cl, 136Xe35Cl та молекули XeCl природного ізотопічного складу. Отримано фундаментальні коливальні константи молекули XeCl, шляхом їх підгонки методом найменших квадратів до експериментальних спектроскопічних даних кількох моноізотопних молекул одночасно.