Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Кордунян Олександр Павлович. Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Кордунян О. П. “Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд. Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2009. Дисертацію присвячено явищу пропорціонування в архітектурному проектуванні і його значенню у побудові простору, організації дії, формуванні типів громадських будівель і споруд в Україні і світі.

У Дисертації висвітлено історію формування, головні фактори, що вплинули на пропорціонування як науку і як метод, проведено порівняння систем пропорціонування і підтверджено, що в попередні часи проектування завжди велося з урахуванням пропорціонування, що є актуальним і в умовах сучасної України.

Спираючись на результати опитування 50 практикуючих архітекторів з 12 міст України, автор встановив, що переважна більшість архітекторів проектує інтуїтивно, хоча вони і ознайомлені з теоріями і системами пропорціонування.

У Дисертації визначено, що найбільш актуальним синкретичним пропорціонуванням в умовах сучасної України є метод золотого перетину, та розроблено його найважливіші принципи.

Результати праці знайшли прикладне впровадження в 15 архітектурних об’єктах; висновки і узагальнення використовувалися в навчальному проектуванні і лекційних курсах.

1. У дисертаційному дослідженні висвітлено історію формування архітектурного пропорціонування та головні фактори, що сформували архітектурне пропорціонування і як науку, і як метод; виявлено наукові дослідження українських і світових вчених, актуальні в умовах сучасної України, виокремлено основи і теорії пропорціонування, що є найважливішими для сучасного національного досвіду.

2. Проведено порівняння систем пропорціонування в архітектурі і підтверджено, що єдиним універсальним методом пропорціонування в науці і прикладній діяльності є і залишиться в майбутньому золотий перетин; що принципи пропорціонування в архітектурі є ознакою цивілізації назагал, мають універсальний характер і є головною складовою творчого методу архітектора.

3. Аналіз історії пропорціонування громадських будівель України і Львова, результатів пропорціонування громадських будівель різних типів та просторів в Україні, країнах Західної, Південно-Східної, Східної Європи довів, що пропорціонування не є ознакою архітектури історичної, а взагалі архітектури; що пропорціонування в Україні є результатом синтезу генези як національного і регіонального методу, так і світового. Що саме пропорціонування сприяло гармонізації, систематизації впорядкування архітектури і архітектурного середовища країни, а головними принципами, що вплинули на алгоритм середовища назагал, є принципи пропорціонування за золотим перетином.

4. Застосування алгоритму золотого перетину в архітектурі дозволяє виявляти національні та інтернаціональні складові будь-якої архітектури.

5. Доведено, що в попередні часи проектування завжди велося з врахуванням середовищного контексту, місцевих і регіональних традицій, головними принциповими ознаками яких були – обов’язкове привнесення в проектування принципів золотого перетину, трактування внутрішньої побудови простору архітектурних будівель як нерозчленованого синтезу конструкцій і простору, домінування тридільних просторових рішень.

6. Дослідження архітектурного середовища багатьох міст України встановило: на початку ХХІ ст. в них збереглася палітра середовищно-стилістичних професійно-просторових рішень і окремих просторів, будівель, вулиць, площ, ансамблів і цілих міст, ландшафтів, регіонів, що унеможливлює абстрактне проектування, а вимагає адресного з врахуванням законів і основ гармонії.

7. Аналіз проектного досвіду більш як 50 архітекторів з 12 міст України показав, що деякі з них ознайомлені з теоріями і системами пропорціонування, але в реаліях проектування більшість діє на інтуїтивному рівні, називаючи це „власним методом”. Аналіз також засвідчив, що доцільним є і залишиться золотий перетин – як найбільш синкретичний метод пропорціонування.

8. Найважливішими актуальними принципами пропорціонування в архітектурному проектуванні в умовах сучасної України є: а) врахування пропорціонування середовищного контексту при проектуванні нового об’єкта; б) визначення гармонійного потенціалу середовища; в) пропорціонування архітектурно-планувальних прийомів розвитку будівель; г) пропорціонування об’ємно-просторової і функціонально-планувальної структури будівель з урахуванням соціокультурної організації; д) пропорціонування архітектурно-просторових прийомів організації формотворення і художніх прийомів оздоблення будівель.

Публікації автора:

1. Кордунян О. П. Свідомий творчий процес як якісно новий рівень образно-інтуїтивного мислення в архітектурі // Вісник Держ. ун-ту „Львівська політехніка”. – 1996. – № 310 : Архітектура. – С. 41–43.

2. Проскуряков В. І., Кордунян О. П. Основи гармонії в архітектурі Львова // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2002. – № 439 : Архітектура. –
С. 40–55.

3. Проскурякова Г. М., Кордунян О. П, Проскуряков О. В. Концептуальне навчальне проектування як метод дослідження архітектурних будівель і спадщини всесвітньо відомих майстрів архітектури і дизайну // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : Зб. наук. праць вищих навч. закладів худож.-буд. профілю України та Росії. – 2006. –№ 1, 2, 3. – С. 218–222.

4. Кордунян О. П. Ірраціоналізація сучасної архітектури як компенсація втрати стилів у міському середовищі (на прикладі м. Чернівці) // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель : Зб. наукових праць ВАТ “КиївЗНДІЕП”. – Спец. випуск : Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну у міському середовищі. – 2006. – С. 100–107.

5. Кордунян О. П., Проскурякова Г. М. Пошук нових принципів формально-образних і функціонально-просторових рішень в конкурсному проектуванні ІАРХ на початку ХХІ століття засобами дизайну архітектурного середовища // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2006. – № 568 : Архітектура. –
С. 344–350.

6. Кордунян О. П. Архітектурне пропорціонування як метод в проектній практиці сучасних українських архітекторів // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : Зб. наук. праць ВНЗ худ.-буд. профілю України та Росії. – 2007. – № 1, 2, 3. – С. 205–210.

7. Кордунян О. П. Визначення гармонійного просторово-середовищного потенціалу міст України (на прикладі історично сформованого центру м. Одеса) // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : Зб. наук. праць ВНЗ худ.-буд. профілю України та Росії. – 2008. – № 1, 2, 3. – С. 215–219.