Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


18. Панкратов Андрій Георгійович. Принципи організації будівель боулінг-центрів в Україні: дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2004.Анотація до роботи:

Панкратов Андрій Георгійович. Принципи організації боулінг-центрів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. – Київський Національний університет будівництва та архітектури. – Київ, 2004.

В дисертації вперше розглянутий процес комплексного архітектурно-планувального формування будівель боулінг-центрів. Визначені основні історичні етапи розвитку архітектури будівель і споруд для гри у боулінг. Простежена пряма залежність і вплив функціонально-технологічного призначення груп приміщень боулінг-центру на вибір типу конструкцій будівлі і дані рекомендації по їх застосуванню. Розроблена класифікація та номенклатура основних типів будівель боулінг-центрів для України з урахуванням поетапного їх впровадження. Визначені основні принципи реконструкції існуючих будівель під функцію боулінг-центрів. Розроблені основні принципи об'ємно-планувальної організації будівель боулінг-центрів.

1. Соціальні й економічні зміни, що відбулися у країні за останні роки, позитивно позначилися на умовах розвитку бізнесу у сфері розваг. В Україні намітилися тенденції економічного зростання, популяризації здорового способу життя, зростання доходів населення і поява „середнього класу”, що свідчить про перспективи розвитку боулінгу, як виду розваги і спорту, і про необхідність будівництва нових будівель для гри у боулінг.

2. Визначені основні історичні етапи розвитку архітектури будівель і споруд для гри у боулінг: перший етап - III-XIX ст., другий етап (XIX - поч. XX ст.), третій етап ( середина XX ст.), четвертий етап ( кін. XX - поч. XXI ст.).

3. Обстеження існуючих в Україні боулінг-центрів і їх багатогранний аналіз показав, що на першому етапі створення мережі боулінг-центрів найефективнішим є пристосування і реконструкція найбільш схожих за функціональною і об'ємно-планувальною організацією будівель під функцію боулінг-центрів, таких як танцювальні зали, спортивні зали, будівлі громадського харчування і клуби.

4. Простежена пряма залежність і вплив функціонально-технологічного призначення груп приміщень боулінг-центру на вибір типу конструкцій будівлі і дані рекомендації по їх застосуванню: для вхідної групи приміщень, приміщень громадського харчування, більярдних і боулінг-залів доцільно застосовувати збірні і монолітні залізобетонні перекриття; для групи ігрових залів можливе також застосування ребристих залізобетонних панелей і залізобетонних ферм; металеві ферми найбільш доцільно застосовувати для покриття боулінг-залів.

5. Розроблена класифікація будівель боулінг-центрів за основними ознаками: призначенням, місткістю, складом приміщень, розміщенням у структурі будівлі, типом використаних конструкцій і матеріалів, терміном функціонування, поверховістю, капітальністю. Дана класифікація дозволила розробити докладну номенклатуру будівель боулінг-центрів.

6. Розроблена номенклатура основних типів будівель боулінг-центрів для України з урахуванням поетапного їх впровадження: на сьогоднішній день, найближчу перспективу (5-7 років), віддалену перспективу (20-30 років). Запропоновано метод розрахунку місткості будівель боулінг-центрів.

7. Визначені основні принципи реконструкції існуючих будівель під функцію боулінг-центрів:

- містобудівного розміщення;

- економічної доцільності;

- об'ємно-просторової відповідності;

- функціонально-технологічної відповідності.

8. Дані рекомендації по розміщенню різних типів будівель боулінг-центрів у структурі міста. «Боулінг-клуб» доцільно розміщувати в історичних і ділових центрах міст; "розважальний боулінг-центр" – поблизу крупних торгових або культурних центрів, в паркових зонах, недалеко від крупних вищих учбових закладів і студентських містечок; «культурно-дозвільний боулінг-центр» - в елітних житлових кварталах, паркових і рекреаційних зонах; "спортивно-оздоровчий боулінг-центр" - в елітних житлових кварталах, паркових і рекреаційних зонах, приміських зонах, поблизу крупних спортивних комплексів; "спортивно-видовищний боулінг-центр" - також у паркових і рекреаційних зонах, біля перетинів основних транспортних шляхів, поблизу крупних спортивних комплексів.

9. Визначені головні принципи організації ділянки для будівель боулінг-центрів, а саме: раціонального зонування, розділення основних потоків, забезпечення компактності забудови, забезпечення перспективного розширення основної будівлі.

10. Розроблені основні принципи об'ємно-планувальної організації будівель боулінг-центрів: функціонального зонування внутрішнього простору, розділення основних потоків, компактності планування, трансформації і багатофункціонального використовування основних приміщень.

Публікації автора:

1. Панкратов А.Г. Деякі факти з історії розвитку боулінг-клубів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.: КНУБА, 2002. – Вип. 12 – С.108-111.

2. Слєпцов О.С., Панкратов А.Г. Архітектурно-планувальна організація боулінг-центрів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.: КНУБА, 2002. – Вип. 11. - С.126-131.

3. Панкратов А.Г. Використання принципів гнучкого планування при проектуванні будівель боулінг-центрів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.: КНУБА, 2004. – Вип. 17 – С.255-258.

4. Слєпцов О.С., Панкратов А.Г. Функціонально-технологічна структура боулінг-центрів // Традиції та новації в вищій архітектурно-художній освіті: Наук.-техн. збірник / Під загальною редакцією Н Є. Трегуб. – Харків: XXIII, 2000. – №2-3. - С.124-127.

5. Панкратов А.Г. Основні принципи реконструкції існуючих будівель і споруд під боулінг-центрів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. 16 – С.166-171.

6. Панкратов А.Г. Розміщення в структурі міста і принципи об’ємно-планувальної організації боулінг-центрів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. 11-12. - С.268-274.