Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Прокопенко Олег Вікторович. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / ВАТ Київський зональний НДІ експериментального проектування. — К., 2006. — 185арк. — Бібліогр.: арк. 170-180.Анотація до роботи:

Прокопенко О.В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2006.

Дисертація присвячена проблемам формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення на основі комплексного підходу їхнього проектування.

В дисертації проаналізовано історію виникнення та досвід проектування, будівництва та експлуатації закладів професійно-трудової реабілітації інвалідів. Вивчені та оброблені результати опитувань, натурних спостережень і аналізу проектних рішень. Сформовано новий тип громадського закладу соціального, реабілітаційного та навчально-трудового призначення, де навчально-виробничий процес розподіляється на 1/3 теорії та 2/3 практики, з дотриманням умов безбар`єрного простору.

Розроблені принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації: доступності планувальної структури для інвалідів; комплексності функціональних процесів; трансформації приміщень; комфортності об`ємно-планувального рішення. Виявлені основні функціональні зони центрів: вхідна, реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча, відпочинку та господарська.

Запропонована модель розташування центрів професійно-трудової реабілітації в умовах житлового середовища. На особисто проведених дослідженнях визначена нормативна величина з розрахунку 1 місце в центрі на 1000 людей.

Розроблені нормалі планувальних елементів та номенклатура типів центрів професійно-трудової реабілітації. Номенклатурний ряд складається з центрів: місткістю до 50 місць для обслуговування житлового будинку, у складі приміщення виробничої практики, допоміжні й обслуговуючі приміщення, гурткові приміщення; місткістю 100-200 місць, у складі актовий зал, гурткові приміщення, бібліотека, учбово-спортивні приміщення, приміщення громадського харчування; місткістю 100-1000 місць, у складі учбово-виробничі приміщення (однієї галузі), учбово-спортивні приміщення, приміщення учбово-військового циклу, технічний центр, лекційна аудиторія, актовий зал, гурткові приміщення, бібліотека, медпункт, їдальня, допоміжні й обслуговуючі приміщення.

Визначені особливості проектування центрів професійно-трудової реабілітації.

 1. Визначені соціальні фактори, що впливають на проектування центрів професійно-трудової реабілітації, до яких належать: самореалізація, адаптація, можливість вільного пересування, зниження нервового та фізичного навантаження, організація дозвілля, повсякденний догляд, медичне обслуговування ІтаІМГН.

 2. На основі дослідження виявлено, що інтегрований підхід до професійно-трудової реабілітації ІтаІМГН забезпечує оптимальні можливості для праці й життя як здорових громадян, так і ІтаІМГН із диференційованим урахуванням їх специфічних вимог. Організація комплексних реабілітаційних центрів дасть змогу суб'єктам державної програми реабілітації ІтаІМГН скоротити терміни адаптації, відновлення працездатності ІтаІМГН і повернення їх у соціальне середовище.

 3. Розроблена класифікація ЦПТР за такими признаками: за контингентом інвалідів та інших маломобільних груп населення - із порушенням опорно-рухового апарату, із вадами зору, із вадами слуху; за видом обслуговування - профільні, спеціалізовані та комплексні; за умовами експлуатації – надомного обслуговування, тимчасового та постійного перебування.

 4. Визначено, що центри професійно-трудової реабілітації - це спеціалізований тип громадської будівлі, призначений для підвищення соціальної адаптації ІтаІМГН за допомогою трудової терапії, педагогіки, медичного обслуговування, лікування, соціально-психологічної реабілітації й профорієнтації.

 5. Принципи формування центрів: доступність; комплексність; трансформованість та комфортність.

 6. Запропоновані основні функціональні зони: вхідна; реабілітаційна; фізкультурно-оздоровча; відпочинку та господарська.

 7. Розроблена архітектурно-планувальна структура ЦПТР, яка може формуватися на основі глибинної, центричної, фронтальної та комбінованої композиційної схеми.

 8. Техніко-економічні показники об`єктів, що розглядаються: центр професійно-трудової реабілітації надомного обслуговування загальною площею 300-600 м2; територіальний центр соціального обслуговування загальною площею 600 - 1500 м2; комплексний центр загальною площею 1500 - 7000 м2.

 9. Запропонована нормативна величина розрахунку місткості ЦПТР, - яка складає 1 місце на 1000 осіб, в залежності від демографічних та містобудівних умов.

 10. Визначені типологічні рівні та радіуси обслуговування ЦПТР:

перший рівень – повсякденний, із радіусом обслуговування 300 м;

другий рівень – періодичний, із радіусом обслуговування 500-750 м;

третій рівень - епізодичний, із радіусом обслуговування від 1500 м.

 1. Надані рекомендації щодо розмірів земельних ділянок ЦПТР в існуючої забудові: для 1 типу за завданням на проектування; для 2 типу не менше 100 кв. м, на 1 людину, для 3 типу 80 кв. м, на 1 людину.

 2. Запропонований номенклатурний ряд ЦПТР: відділення територіального центру соціального обслуговування (надомне), місткістю до 50 місць; територіальний центр соціального обслуговування денного перебування, місткістю 100-200 місць; комплексний центр соціального обслуговування або міський соціальний центр обслуговування з тимчасовим або постійним перебуванням, місткістю 100-1000 місць.

Публікації автора:

 1. Прокопенко О.В. Біосоціальні передумови формування мережі реабілітаційних центрів культурно-побутового обслуговування населення пенсійного віку в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 10.: Збірник наукових праць.- К.: КНУБА, 2002.- С. 179-183.

 2. Прокопенко О.В. Комплексна забудова мікрорайону з центром професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2003.- С. 43-46.

 3. Прокопенко О.В. Проблеми формування комунікаційних зв`язків у мікрорайонах міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 9.: Збірник наукових праць.- К.: КНУБА, 2001.- С. 150-154.

 4. Прокопенко О.В. Принципи організації житлових будинків-комплексів зі структурою геріатричної реабілітації // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель.: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2003.- С. 59-64.

 5. Прокопенко О.В. Проблеми розробки стандартів проектування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель.: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2004.- С. 102-105.

 6. Прокопенко О.В. Система захисту інвалідів та інших маломобільних груп населення від факторів забруднення міського середовища в умовах реабілітаційного центру // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України.: Збірник наукових праць.- К.: Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва АМН України, 2003 р.- С. 139.

 7. Прокопенко О.В. Функціонально-планувальна організація центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуски 5-6.- Одеса: ОГАСА, 2003.- С. 139-144.

 8. Прокопенко О.В. Еволюція типів центрів трудової реабілітації з урахуванням потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск. Фізкультурно-спортивні споруди, адаптовані для потреб інвалідів: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2005.- С. 75-80.