Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Андріанова Ганна Анатоліївна. Принципи архітектурно-планувальної організації об'єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів : дис. ... канд. архітектури: 18.00.02 / Одеська держ. академія будівництва і архітектури. - О., 2006.Анотація до роботи:

Андріанова Г.А. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Одеська державна академія будівництва і архітектури, Одеса, 2006.

В дисертації розглянуто проблему формування системи обслуговування в нових соціально-економічних умовах незалежної України. Виявлені основні вимоги до різних форм обслуговування населення та фактори, що впливають на типологію та архітектурно-планувальну організацію громадських закладів в умовах реконструкції.

Визначені принципи комплексного формування закладів обслуговування. Розроблена структурна модель системи обслуговування житлового кварталу. Запропонована номенклатура нових типів будівель об’єктів обслуговування, що можуть бути розміщені на рівні житлової групи, житлового кварталу, а також (окремі об’єкти) на рівні житлового району. Визначені основні напрямки підвищення архітектурно-композиційних якостей об’єктів обслуговування.

 1. Аналіз теоретичних досліджень дозволив визначити, що у ХХ сторіччі архітектура закладів та підприємств обслуговування в Україні формувалася під впливом ідеї рівності громадян між собою та переваги інтересів суспільства над потребами особистості, на основі якої пропонувався єдиний усереднений рівень обслуговування для всіх. Сьогодні наявна зворотна тенденція: індивідуалізація та диференціація об’єктів громадського обслуговування за формою власності, рівнем доходів споживачів, інтересами різних соціальних груп.

  На основі аналізу сучасної проектно-будівельної практики виявлені основні напрямки організації громадського обслуговування на рівні житлового району (розділення житлової та громадської функції, комбінування функцій, забудова модулями) та житлового кварталу міста (закрита та відкрита форми громадського обслуговування).

  Установлено, що в новому будівництві набуває розвитку закрита форма громадського обслуговування на основі об'єднання власників житла в товариства в межах єдиного комплексу нерухомого майна (кондомініум), що включає до себе земельну ділянку та розташований на ній житловий будинок. Кондомініум дозволяє мешканцям спільно регулювати склад та кількість обслуговуючих приміщень, упорядковувати територію у відповідності зі своїми потребами.

  В умовах реконструкції кондомініуми тільки почали впроваджуватися, тому в більшості існуючих житлових кварталів послугами громадських закладів може користуватися будь-хто бажаючий (відкрита форма організації обслуговування).

  1. Обстеження житлових кварталів масової міської забудови показали, що в останні роки особливо загострилася потреба населення у закладах культури, спорту та охорони здоров’я, місцях для спілкування, прогулянок та відпочинку. Необхідними є додаткове розміщення, а також переобладнання та зміна функції окремих закладів та підприємств обслуговування, проведення заходів щодо покращення якості архітектурного середовища.

  2. Для гуманізації архітектурного середовища в умовах реконструкції пропонується розподіл існуючих житлових кварталів (мікрорайонів) на окремі житлові групи з виділенням меж прибудинкових територій, що можуть бути передані до колективної власності мешканцям житлових будинків (створення кондомініумів). В цьому випадку джерелом коштів для організації та утримання закладів обслуговування, проведення заходів із благоустрою ділянок біля будинків можуть стати власні доходи мешканців.

  3. На базі проведених досліджень сформульовані сучасні вимоги до різних груп об’єктів громадського обслуговування.

  Виявлено, що основною спільною рисою в архітектурно-планувальній організації об’єктів усіх ланок системи громадського обслуговування є інтеграційні процеси різних видів обслуговування між собою та утворення в результаті багатофункціональних громадських центрів. Проте, для збереження рівноваги в забудові кварталів та задоволення потреб різних груп мешканців, середні та дрібні спеціалізовані об’єкти обслуговування також повинні бути.

  1. Визначені принципи комплексного формування закладів обслуговування:

  зв’язок з оточенням;

  різноманітність;

  диференціація об’єктів обслуговування;

  індивідуальність архітектурного образу.

  1. Розроблена методика організації системи громадського обслуговування в умовах реконструкції, яка дає можливість врахувати коливання попиту на ті чи інші послуги в кожному конкретному місці, уточнити та доповнити обов’язковий нормативний перелік об’єктів обслуговування відповідно до реальних потреб жителів.

  2. Сформована структурна модель системи обслуговування житлового кварталу, яка базується на ієрархічному розподілі громадських просторів кварталу на простори загального користування (зовнішні межі), простори спільного користування всередині кварталу, приватні дворові території житлових будинків або їх груп (рис. 1).

  Заклади обслуговування запропоновано розміщати відповідно до ієрархії громадських просторів. Використання моделі сприяє вирішенню соціальних проблем шляхом винесення крупних об’єктів обслуговування на зовнішні межі кварталів із мінімізацією їхнього негативного впливу на житло, організацію лінійних громадських центрів та пішохідних зон уздовж головних композиційних осей забудови, створення затишних дворових просторів для відпочинку та спілкування жителів тощо.

  1. Запропонована номенклатура нових типів будівель закладів, установ та підприємств громадського обслуговування для розміщення на рівні житлової групи, житлового кварталу, а також (окремі об’єкти) на рівні житлового району. Наведені варіанти містобудівного розташування для кожного типу об’єктів, розглянута можливість їхньої кооперації між собою та з житлом, рекомендовані показники місткості закладів та норма забезпеченості на 1000 жителів.

  2. Визначені архітектурно-композиційні прийоми для закладів та підприємств обслуговування, які розташовуються у тимчасових спорудах; вбудовані та прибудовані до житлових будинків; містяться в окремих громадських будинках.

Публікації автора:

 1. Ковальский Л.Н., Андрианова А.А. Проблемы формирования системы культурно-бытового обслуживания в условиях реконструкции жилой застройки // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Збірник наукових праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.44-49.

  Андріанова Г.А. Проблеми існуючої системи громадського обслуговування на прикладі мікрорайону „Теремки-1” в місті Києві // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С.32-36.

  Андріанова Г.А. Громадське обслуговування житлових кварталів. Архітектурно-просторові особливості та соціальні проблеми // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2004. – С. 83-89.

  Андріанова Г.А. Проблеми енергозбереження при формуванні комплексної забудови житлових кварталів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Енергозберігаючі технології в будівництві та архітектурі. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С.49-55.

  1. Андріанова Г.А. Організація просторів спілкування при реконструкції мікрорайонів масової житлової забудови радянських часів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Архітектура та будівництво України в сучасних соціально-економічних умовах. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С.153-161.

  2. Андрианова А.А. Проблемы организации обслуживания жилых районов в современных условиях // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. / Стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Одеса: ОДАБА, 2004. – Вип. 5-6. - С.145-148.

  3. Андріанова Г.А. Прийоми архітектурно-художньої виразності об’єктів громадського обслуговування в структурі житлової забудови // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. / Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва. Спеціальний випуск. Збірник наукових праць. – К.: КиівЗНДІЕП, 2005. - С.87-92.

  4. Андріанова Г.А. Принципи формування системи громадського обслуговування житлових кварталів міст у ХХ – на початку ХХІ століття // Теорія та історія архітектури і містобудування. Збірник наукових праць. – К.:НДІТІАМ, 2005. - Вип. 6. – С. 119-127.