Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Мурга Оксана Леонідівна. Принцип віртуозності в російській художній культурі другої половини XIX - початку XX століття та еволюція жанру російського романтичного фортепіанного концерту: дисертація канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2003.Анотація до роботи:

Мурга О.Л. Принцип віртуозності в російській художній культурі другої половини ХІХ – початку ХХ століття та еволюція жанру російського романтичного фортепіанного концерту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за фахом 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, Міністерство культури і мистецтв України, Київ, 2003.

У дисертації запропонована концепція музичної віртуозності, котра виводить розгляд явища на рівень композиторського стилю. Об’єктом дослідження є принцип віртуозності у музичному мистецтві другої половини ХІХ – початку ХХ століття, що став основою формування динамічних компонентів музичного стилю у російському фортепіанному концерті. На матеріалі творів А.Рубінштейна, М.Римського-Корсакова, П.Чайковського, О.Скрябіна висвітлюється здійснення принципу віртуозності і розкриваються еволюційні стадії жанру фортепіанного концерту (адаптуюча, асимілююча, генеруюча, синтезуюча).

Публікації автора:

  1. Белоброва О. Академическая тенденция в русском искусстве середины ХІХ века: принцип виртуозности в творчестве А.Рубинштейна и К.Брюллова (пересечения и параллели) // Київське музикознавство. – К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, КДВМУ ім. Р.М.Глієра, 2000. – Вип. 5. – С. 16-24.

  2. Белоброва О. Виртуозность в русском романтическом фортепианном концерте как культурологическая проблема // Київське музикознавство. – К.: КДВМУ ім. Р.М.Глієра, 2001. – Вип. 6. – С. 291-303.

  3. Белоброва О. Об осуществлении принципа виртуозности в тексте музыкального произведения // Музичний твір як творчий процес. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2002. – Вип. 21. – С. 53-58.

  4. Белоброва О. Принцип виртуозности как фактор музыкального стилеобразования // Київське музикознавство. – Культурологія та мистецтво. – К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, КДВМУ ім. Р.М.Глієра, 2003. – Вип. 9. – С. 38-47.