Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Калашніков Анатолій Васильович. Протиборство Північноатлантичного Альянсу та Організації Варшавського Договору (1949-1991 рр.) : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2005.Анотація до роботи:

Калашніков А.В. Протиборство Північноатлантичного Альянсу та Організації Варшавського Договору (1949 -1991 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету „Львівська політехніка”, Львів, 2005.

В дисертації на основі ґрунтовного аналізу архівних документів, наукових, літературних джерел, розкриваються істинні витоки створення та протиборства Північноатлантичного Альянсу та Організації Варшавського Договору, хід, особливості, основні напрями цього протиборства, що мали місце протягом тривання „холодної війни”. Особлива увага звертається на розкриття військового протиборства, прагнення НАТО, її лідера США і відповідно Організації Варшавського Договору і СРСР завоювати відчутну перевагу у розбудові ракетно-термоядерної зброї. Вагомою є спроба об’єктивно висвітлити в дисертації суть, особливості „психологічної війни”, її руйнівну, деструктивну роль у загостренні протиборства між НАТО і ОВД. Розкриваються протилежні підходи ворогуючих військово-політичних блоків до оцінки причин виникнення і пошуку шляхів розв’язання гострих військово-політичних конфліктів, що мали місце у другій половині ХХ століття. Простежується нова розстановка політичних і військових сил у Європі і в світі, яка склалася в результаті припинення дії Організації Варшавського Договору, розпаду СРСР. Обґрунтовується підвищення ролі НАТО у здійсненні глобальних миротворчих процесів, створення надійної системи міжнародної безпеки.

Публікації автора:

  1. Калашніков А.В. Ідеологічні диверсії і їх місце в стратегії „холодної війни” // Збірник наукових праць Центрального науково Дослідного інституту Збройних Сил України. – № 1 (6). – Таємно. – К.: ЦНДІ ЗСУ, 1999. – С. 152 –165.

  2. Калашніков А.В. НАТО і Організація Варшавського Договору: витоки та наслідки протиборства // Військо України. – № 3–4. – К.: – 1999. – С. 22–25.

  3. Україна і НАТО. / Б.А.Катиренчук, А.В.Калашніков, М.П.Гетьманчук, А.В.Панюк, А.В. Тумашов, Л.П.Шлемкович. – Навч. посібник. – Львів: ЛВІ, 1999. – 217 с. (Внесок автора с.6 - 64).

  4. Калашніков А.В. Психологічна війна – найганебніше породження „холодної війни” // Військо України. – № 9–10. –1999. – С. 22–23.

  5. Незалежна Україна в системі міжнародних зв'язків / Б.А. Катиренчук, А.В.Калашніков, Л.П.Шлемкевич, А.В.Тумашов, В.Ю.Гнип'юк, В.С.Макарчук, А.В.Панюк, М.П.Гетманчук. – Навч. посібник. – Львів: ЛВІ, 1998. – 189 с. (Внесок автора с. 23 – 47).

  6. Калашніков А.В. НАТО і Організація Варшавського Договору: витоки та наслідки протиборства // Збірник наукових праць Центрального науково Дослідного інституту Збройних сил України. – № 4(9). – Таємно. – К.: ЦНДІ ЗСУ, 1999. – С. 181 – 195.

  7. Калашніков А.В. Про деякі нові реалії в світі, Європі, Україні, що виникли внаслідок розпаду Організації Варшавського Договору // Зб. наук. ст. „Питання історії України”. – Чернівці: Чернівецький Державний університет ім. Ю.Федьковича, 1999. – Том III. – С. 234 – 243.

  8. Калашніков А.В. НАТО і Організація Варшавського Договору: витоки протиборства // Збірка науково-методичних праць. – Вип. IV. – Львів: ЛВІ, 1998. – С. 68–74.

9. Калашніков А.В. Військово-політичні аспекти становлення НАТО і Організації Варшавського Договору // Збірка науково-методичних праць. – Вип.V. – Львів: ЛВІ, 1999. – С. 47–60.

10. Калашніков А.В. Міжнародне значення участі військових формувань України в миротворчих операціях ООН, НАТО // Збройні сили незалежної України: політичні, соціально-економічні та військові проблеми розвитку: Матеріали міжвузівської воєнно-наукової конференції до 10-ої річниці Збройних сил України – Львів: ЛВІ, 2002. – С. 71 – 78.

11. Калашніков А. В. Нова роль НАТО після припинення дії Організації Варшавського Договору // Військово-науковий вісник. – Вип. 4. – Львів: ЛВІ, 2002. – С. 87 – 94.

12. Україна і позаєвропейський світ / Л.П.Шлемкевич, П.П.Ткачук, А.В.Калашніков, М.П.Гетьманчук, В.С.Макарчук і ін. – Навч. посібник. – Львів: ЛВІ, 2004. – 282 с. (Внесок автора с.171- 186).