Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Тимошенко Катерина Василівна. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д. Грінченка на Слобожанщині : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Тимошенко К.В. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національній педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації розкрито витоки проблеми, що досліджується. Проведено цілісний аналіз діяльності Б. Грінченка, визначено й науково обґрунтовано етапи його просвітницько-педагогічної діяльності.

Доведено, що перший етап (1881 – 1905 рр.) просвітницько-педагогічної діяльності Б. Грінченка – етап становлення та інтенсивного розвитку просвітницько-педагогічних поглядів ученого – характеризувався розробкою концепції національної школи та обґрунтуванням основоположних принципів, методів та форм просвітницько-педагогічної діяльності.

Установлено, що на другому етапі (1906 – 1910 рр.) – етапі вдосконалення просвітницько-педагогічних поглядів Б. Грінченка –відбувається зміна принципів та форм просвітницько-педагогічної діяльності і створення та залучення суспільно-політичних організацій до впровадження концепції національної школи.

Проаналізовано методи та форми просвіти школярів та дорослих у просвітницько-педагогічній спадщині педагога. Досліджено та обґрунтовано науково-методичні складники у підготовці вчителів до просвітницько-педагогічної діяльності, які були запропоновані Б. Грінченком.

На основі результатів дослідження здобувачем розроблено авторський спецкурс «Теорія та практика просвітницько-педагогічної діяльності Б. Грінченка».