Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Приймас Наталія Володимирівна. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Приймас Н.В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню виховних аспектів творчості У.Самчука, його педагогічних поглядів і просвітницької діяльності.

У роботі проаналізовано становлення У.Самчука як просвітителя, громадського діяча, з’ясовано умови та особливості формування його світогляду; на основі аналізу творів письменника розкрито проблему взаємозв’язку національного виховання та мети життєдіяльності, свободи й відповідальності особистості, патріотичного виховання та розвитку національної свідомості. Досліджено вплив української етнопедагогіки на творчість У.Самчука; обґрунтовано значення його педагогічної спадщини для сучасності. Здійснено аналіз проблеми виховного, духовного та гуманістичного потенціалу християнства, питання естетичного виховання. Обґрунтовано значення творчості У.Самчука для формування і розвитку особистості та духовності нації, її роль і місце у навчально-виховному процесі.

Матеріали дослідження можуть бути використані під час вивчення історії педагогіки, краєзнавства, теорії виховання.

Публікації автора:

Праці, опубліковані у наукових фахових виданнях

1. Приймас Н.В. Вплив літератури на виховання і розвиток особистості / Н.В.Приймас // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 8. – С. 20-24.

2. Приймас Н.В. Святе Письмо в творчості Уласа Самчука і його значення для релігійного виховання / Н.В. Приймас // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 1. – С. 16-21.

3. Приймас Н.В. „Велика література” у виховному процесі (на прикладі творчості Уласа Самчука) / Н.В.Приймас // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 4. – С. 14-17.

4. Приймас Н.В. Мета життєдіяльності та проблема національного виховання особистості в творах Уласа Самчука / Н.В.Приймас // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 7. – С. 88-94.

5. Приймас Н.В. Роль позитивної Я-концепції у формуванні особистості (на прикладі творчості Уласа Самчука) / Н.В.Приймас // Вісник Львівського університету. Сер. Педагогічна. – Львів, 2003. – Вип. 17. – С. 55-61.

Праці, опубліковані у матеріалах конференцій

6. Приймас Н. В. Проблема свободи й відповідальності особистості в творчості Уласа Самчука / Н.В.Приймас // Наукові записки. Сер. Літературознавство : Творчість Уласа Самчука в контексті сучасної культури : до 100-річчя народження Уласа Самчука: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 лютого 2005 р. – Тернопіль, 2005. – Вип. ХVІІ. – С. 364-371.

7. Приймас Н. В. Питання естетичного виховання в творчій спадщині Уласа Самчука / Н.В.Приймас // Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф., 11-13 травня 2005 р. (Рівне – Дермань – Тилявка – Кременець). – Рівне, 2005. – Вип. ХV : спеціальний. – С. 271-280.

Інші видання

8. Педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987) : спецкурс : програма для вищих педагогічних навчальних закладів / [уклад. Н.В.Приймас]. – Кременець : КОГПІ, 2006. – 30 с.